Kadra

Adriana Jankowska-Semik

a.semik@pppswarzedz.pl

dyrektor – tyflopedagog – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w terapii pedagogicznej.                                                                                                             

Agnieszka Bojarczuk – Tuncer

a.tuncer@pppswarzedz.pl

 pedagog – nauczyciel stażysta – specjalizuje się w diagnozie dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, terapii pedagogicznej oraz edukacji lingwistycznej w zakresie języka angielskiego dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.                                                                                                                                                                                                                        

Anna Dolińska

a.dolinska@pppswarzedz.pl

neurologopeda – sudropedagog – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w zakresie wczesnej stymulacji rozwoju mowy i terapii logopedycznej.                                                                                                                                                                     

Hanna Pochyluk

h.pochyluk@pppswarzedz.pl

pedagog , doradca zawodowy, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną i terapią funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment.          

Magdalena Gołaska

m.golaska@pppswarzedz.pl

 psycholog – tyflopedagog – surdopedagog – doradca zawodowy – nauczyciel dyplomowany, zajmuje się diagnozą psychologiczną i terapią Biofeedback.                                                                                                                                                 

Katarzyna Redlińska

k.redlinska@pppswarzedz.pl

pedagog – logopeda – doradca zawodowy – nauczyciel kontraktowy, zajmuje się terapią pedagogiczną i logopedyczną.                                                                                                                                                                                              

Magdalena Rekuć

m.rekuc@pppswarzedz.pl

pedagog specjalny –  tyflopedagog –  neurologopeda – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w ocenie rozwoju małych dzieci,

 diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapii specyficznych zaburzeń językowych oraz rewalidacji dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.      

Olga Salmonowicz

o.salmonowicz@pppswarzedz.pl

 psycholog – surdopedagog – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w pomocy psychologicznej dla rodziców, poradnictwie wychowawczym.  

                                                                                         

Magdalena Uławska

m.ulawska@pppswarzedz.pl

psycholog –  nauczyciel mianowany, zajmuje się interwencją kryzysową, pomocą i diagnozą psychologiczną, trener umiejętności pracy z grupą.              

 

                                                                                                                                                                                         
               
   
Skip to content