Kadra

Danuta Lidzińska-Nowaczyk

d.nowaczyk@pppswarzedz.pl

kierownik – psycholog – tyflopedagog – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w problemach dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, poradnictwie wychowawczym, diagnozie małego dziecka oraz dzieci słabowidzących i niewidomych.                                                               

Ewa Niestrata

e.niestrata@pppswarzedz.pl

pedagog – logopeda – surdopedagog –  nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w problemach dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, diagnozie dzieci słabosłyszących i niesłyszących oraz terapii logopedycznej.                                                                                                             

Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska

e.rozwadowska@pppswarzedz.pl

psycholog – doradca zawodowy – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w doradztwie zawodowym.                                                                                         
Skip to content