Apel uwrażliwiający na potrzebę objęcia szczególnym wsparciem dzieci zagrożone i dotknięte problemem przemocy w czasie pandemii

W związku z prośbą otrzymaną z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej umieszczamy apel Sekretarz Stanu Anny Schmidt, uwrażliwiający na potrzebę objęcia szczególnym wsparciem dzieci zagrożone i dotknięte przemocą w czasie pandemii. Apel