Visitors Counter

317034Ośrodki Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Ośrodki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 

 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mosinie, ul. Topolowa 2 tel. 730 355 883

2. Orew Emedea Luboń, ul. J.III Sobieskiego 97a lub Poznań ul. Bosa 15, tel. 61 22 20 004/ 530 233 599

3. Szkółka Małego Dziecka w Plewiskach ul. Południowa 60 (w ramach działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Równe Szanse" w Poznaniu), tel. 509 445 939/519 181 856/ 516 808 041

4. Fundacja Mały Piesek Zuzi, Poznań ul. Jarochowskiego 44 Poznań tel. 504 002 071

5. Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy im. bł. Sancji Szymkowiak Poznań, ul. Św. Rocha 16a, tel. 61 875 33 60/ 603 360 482 (dzieci głęboko zaburzone)

6. Zespół Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Rycerska 43 Poznań, (61) 867-97-27, 867-32-01, 662 18 40, 662 18 41,

7. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 im. Arkadego Fiedlera, ul.Dąbrowskiego 73, Poznań, tel. (61) 847 31 56

8. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących ul. Bydgoska 4a Poznań, tel. 061-877-57-19 w.43, tel. kom. 515-154-175 koordynator dyr. Tatiana Hylla

9. Poradnia Jaskółka, ul. Chełmońskiego 2/1, Poznań, tel. 61 865 86 86, kom. 661 433 007

10. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kórniku, ul. Armii Krajowej 11, tel. 61 817 04 70

11. Przedszkole ,,Śpiewający Włóczykije", Borówiec, ul. Leśna 12B, tel. 61 898 04 71 lub 669 015 131