Visitors Counter

321835mgr Magdalena Paszko

Psycholog - specjalizacja kliniczna, studia podyplomowe z logopedii, oligofrenopedagogiki, kurs zaawansowany terapii systemowej.
W pracy zajmuje się głównie: terapią systemową dzieci i ich rodzin zgłaszających trudności emocjonalne i wychowawcze, diagnostyką małego dziecka, diagnozą niepełnosprawności intelektualnej, trudności szkolnych, psychoedukacją.  Dla rodziców prowadzi warsztaty ukierunkowane na rozwijanie i doskonalenie umiejętności wychowaczych. Współpracuje ze szkołami i przedszkolami.