Visitors Counter

321835mgr Izabela Wiktorowska-Giżycka

Pedagog – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna; studia podyplomowe: terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, oligofrenopedagogika; wieloletni nauczyciel dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej.

W pracy zajmuje się diagnozą procesów przetwarzania sensorycznego.