Visitors Counter

321844mgr Agnieszka Mikołajczyk

Pedagog.
Studia podyplomowe z logopedii.
Zajmuje się diagnozą trudności dydaktycznych, prowadzi terapię indywidualną uczniów mających trudności w nauce czytania, pisania i liczenia.
Udziela porad rodzicom, uczniom, dzieli się swoją wiedzą z nauczycielami prowadząc prelekcje i rady szkoleniowe.