Visitors Counter

321834mgr Ewelina Szczepkowska

Pedagog, terapeuta

Obszar pracy zawodowej: diagnoza i terapia dzieci i młodzieży mających trudności szkolne, w tym specyficzne trudności w nauce. Prowadzi na terenie Poradni zajęcia grupowe dla uczniów klas I – III ukierunkowane na wzmacnianie zdolności koncentracji uwagi w oparciu o techniki uważnościowe. Przeprowadza w szkołach warsztaty dla uczniów oraz prelekcje dla rodziców. Udziela porad i konsultacji dotyczących właściwej organizacji nauki oraz metod efektywnego uczenia się.