Visitors Counter

321828mgr Monika Jabłońska

Pedagog, trener, doradca zawodowy

Studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, doradztwa zawodowego i podstaw przedsiębiorczości, podyplomowe studia trenerskie, szkoła analizy transakcyjnej, szkolenie I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, roczne szkolenie z Terapii Poznawczo - Behawioralnej zaburzeń Dzieci i Młodzieży, szkolenie z zakresu EEG Biofeedback. Prowadzi diagnozę pedagogiczną, diagnozę zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów, udziela porad edukacyjno-zawodowych, pracuje w nurcie TSR, zajmuje się wspieraniem rodziców w rozwijaniu kompetencji wychowawczych, współpracuje ze szkołami.