Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu - logo i adres

Organizacja

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu jest placówką publiczną realizującą zadania zgodnie
z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
z późniejszymi zmianami).
Organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Swarzędzu jest Powiat Poznański.
Organem nadzoru pedagogicznego-merytorycznego jest Wielkopolski Kurator Oświaty.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu ma siedzibę w Swarzędzu. Działa na terenie miasta
i gminy Swarzędz oraz gminy Kleszczewo.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu posiada następujące filie: 
  1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Swarzędzu,
   Filia w Czerwonaku.
   ul. Poznańska 15 D/83
   62-028 Koziegłowy
   tel. (61) 812 14 54, e mail: pppswarzedz.czerwonak@powiat.poznan.pl 
   Działa na terenie gminy Czerwonak.
  2. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Swarzędzu,
   Filia w Murowanej Goślinie. 
    ul. Mściszewska 10                                                                                                                                                                                       62-095 Murowana Goślina
   tel. (61) 812 36 21, e mail: pppswarzedz.murowanag@powiat.poznan.pl
   Działa na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.
  3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Swarzędzu,
   Filia w Pobiedziskach.
   ul. Kazimierza Odnowiciela 16
   62-010 Pobiedziska
   tel. (61) 815 46 74, e mail: sekretariat.pobiedziska@pppswarzedz.pl
    Działa na terenie miasta i gminy Pobiedziska.
  4. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Swarzędzu,
   Filia w Kostrzynie
   ul. Braci Drzewieckich 1
   62-025 Kostrzyn
   tel. (61) 818 98 19, e mail: sekretariat.kostrzyn@pppswarzedz.pl
   Działa na terenie miasta i gminy Kostrzyn
Poradnią kieruje dyrektor mgr Adriana Jankowska - Semik.
Filiami kierują kierownicy.
Poradnie pracują od poniedziałku do piątku. Godziny otwarcia placówki ustala dyrektor Poradni.

Poradnia prowadzi:
  1. skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni;
  2. dokumentację badań;
  3. dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni;

  4. inną dokumentację, zgodnie z przepisami
  • program rozwoju placówki
  • plan roczny pracy poradni
  • dokumentacja nadzoru pedagogicznego
  • tygodniowy rozkład zajęć pracowników poradni
  • protokolarz posiedzeń Rady Pedagogicznej
  • protokolarz posiedzeń Zespołu Orzekającego
  • inną dokumentację niezbędną w administracyjnym prowadzeniu poradni określoną odrębnymi przepisami.