Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu - logo i adres

Kadra

Adriana Jankowska-Semik
dyrektor - tyflopedagog - nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w terapii pedagogicznej.
Renata
Badowska-Dziwisz
psycholog - surdopedagog - terapeuta integracji sensorycznej - nauczyciel mianowany, specjalizuje się w diagnozie dzieci ze spektrum autyzmu oraz z wadą słuchu.
Anna Dolińska neurologopeda - sudropedagog - nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w zakresie wczesnej stymulacji rozwoju mowy i terapii logopedycznej.

Ewa Frankiewicz

pedagog - nauczyciel mianowany, specjalizuje się w problematyce niedostosowania i krzywdzenia dzieci oraz terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej wg teorii systemowej.
Magdalena Gołaska psycholog - tyflopedadog - surdopedagog - doradca zawodowy - nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej wg teorii systemowej.
Magdalena Nakoneczna psycholog - nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego - nauczyciel kontraktowy, zajmuje się diagnozą psychologiczną
Katarzyna Redlińska pedagog - logopeda - doradca zawodowy - nauczyciel kontraktowy, zajmuje się terapią pedagogiczną i logopedyczną
Olga Salmonowicz psycholog - surdopedagog - nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w pomocy psychologicznej dla rodziców, poradnictwie wychowawczym
Sylwia Sobczak pedagog - surdopedagog - nauczyciel dyplomowany,  specjalizuje się w diagnozie i pomocy dzieciom z wadą słuchu oraz z trudnościami w uczeniu się matematyki.
Magdalena Uławska psycholog -