Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu - logo i adres

Kadra

Adriana Jankowska-Semik
dyrektor - tyflopedagog - nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w terapii pedagogicznej
Renata
Badowska-Dziwisz
psycholog - surdopedagog - terapeuta integracji sensorycznej - nauczyciel mianowany, specjalizuje się w diagnozie dzieci ze spektrum autyzmu oraz z wadą słuchu
Aneta Bartkowska  psycholog - nauczyciel mianowany, specjalizuje się w pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii oraz w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Anna Dolińska neurologopeda - sudropedagog - nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w zakresie wczesnej stymulacji rozwoju mowy i terapii logopedycznej

Ewa Frankiewicz

pedagog - nauczyciel mianowany, specjalizuje się w problematyce niedostosowania i krzywdzenia dzieci oraz terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej wg teorii systemowej.
Lucyna Fuchs pedagog - logopeda - nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w terapii pedagogicznej i logopedycznej oraz rewalidacji upośledzeń
Magdalena Gołaska psycholog - tyflopedagog - surdopedagog - doradca zawodowy - nauczyciel dyplomowany, zajmuje się diagnozą psychologiczną i terapią Biofeedback
Magdalena Nakoneczna psycholog - nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego - nauczyciel kontraktowy, zajmuje się diagnozą psychologiczną
Katarzyna Redlińska pedagog - logopeda - doradca zawodowy - nauczyciel kontraktowy, zajmuje się terapią pedagogiczną i logopedyczną
Magdalena Rekuć oligofrenopedagog, tyflopedagog -  logopeda - nauczyciel mianowany, specjalizuje się w ocenie rozwoju małych dzieci, terapii specyficznych zaburzeń językowych oraz rewalidacji dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
Olga Salmonowicz psycholog - surdopedagog - nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w pomocy psychologicznej dla rodziców, poradnictwie wychowawczym
Magdalena Telesińska
psycholog - doradca zawodowy - nauczyciel kontraktowy, zajmuje się diagnozą psychologiczną
Magdalena Uławska psycholog -