Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu - logo i adres

Kadra

 

Maria Kowalczyk kierownik - psycholog - nauczyciel mianowany, specjalizuje się w terapii psychologicznej dla dzieci oraz w doradztwie zawodowym dla młodzieży.
Renata Kozalska-Stachowiak psycholog - nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w problematyce niedostosowań oraz terapii indywidualnej i rodzinnej wg teorii systemowej.
Elżbieta Walczak pedagog - logopeda - nauczyciel dyplomowany, posiada Certyfikat Polskiego Związku Logopedów, specjalizuje się w zakresie wczesnej stymulacji rozwoju mowy i terapii logopedycznej.