Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu - logo i adres

Kadra

Teresa Adamska-Handl kierownik -  pedagog - nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w doradztwie zawodowym, terapii pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Gabriela Herkt psycholog - doradca zawodowy - nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w pomocy psychologicznej dla młodzieży w zakresie ich kompetencji życiowych i zawodowych oraz terapii indywidualnej.
Katarzyna Radziszewska neurologopeda - terapeuta integracji sensorycznej - nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z problemami neurologicznymi, chorobami genetycznymi i metabolicznymi.