Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu - logo i adres

Kostrzyn

PPP Kostrzyn

ADRES:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu
Filia w Kostrzynie
ul. Braci Drzewieckich 1
62-025 Kostrzyn
tel. (61) 818 98 19

Adres mailowy:
sekretariat.kostrzyn@pppswarzedz.pl