Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu - logo i adres

Kadra

Katarzyna Pietrzak
kierownik - oligofrenopedagog - logopeda - nauczyciel dyplomowany, zajmuje się diagnozą pedagogiczną oraz terapią wad wymowy
Joanna Bul
psycholog -
Hanna Skoryna psycholog - nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej wg teorii systemowej; terapii dzieci z trudnościami emocjonalnymi i dzieci dyslektycznych. Prowadzi "Szkołę dla Rodziców".
Barbara Sznek psycholog - terapeuta integracji sensorycznej - nauczyciel dyplomowany, specjalista w zakresie niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych. Zajmuje się profilaktyką zachowań dysfunkcyjnych i problemowych dzieci i młodzieży.