Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu - logo i adres

Kadra

Danuta Lidzińska-Nowaczyk kierownik - psycholog - tyflopedagog - nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w problemach dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, poradnictwie wychowawczym, diagnozie małego dziecka oraz dzieci słabowidzących i niewidomych.
Ewa Niestrata pedagog - logopeda - surdopedagog -  nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w problemach dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, diagnozie dzieci słabosłyszących i niesłyszących oraz terapii logopedycznej.
Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska psycholog - doradca zawodowy - nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w doradztwie zawodowym.