Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Swarzędzu - logo i adres

Przyjmowanie dokumentów na potrzeby Zespołu Orzekającego

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu przyjmuje dokumenty na potrzeby Zespołu Orzekającego od rodziców/opiekunów prawnych w dniu wykonania badania lub po wcześniejszym umówieniu terminu.we wtorki od 12:00 do 14:00 i środy od 9:00 do 12:00.
Harmonogram prac Zespołu Orzekającego w zakładce Orzekanie.