Kadra

Adriana Jankowska-Semik dyrektor – tyflopedagog – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w terapii pedagogicznej
Renata
Badowska-Dziwisz
psycholog – surdopedagog – terapeuta integracji sensorycznej – nauczyciel mianowany, specjalizuje się w diagnozie dzieci ze spektrum autyzmu oraz z wadą słuchu
Aneta Bartkowska  psycholog – nauczyciel mianowany, specjalizuje się w pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii oraz w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Anna Dolińska neurologopeda – sudropedagog – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w zakresie wczesnej stymulacji rozwoju mowy i terapii logopedycznej
Ewa Frankiewicz pedagog – nauczyciel mianowany, specjalizuje się w problematyce niedostosowania i krzywdzenia dzieci oraz terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej wg teorii systemowej.
Lucyna Fuchs pedagog – logopeda – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w terapii pedagogicznej i logopedycznej oraz rewalidacji upośledzeń
Magdalena Gołaska psycholog – tyflopedagog – surdopedagog – doradca zawodowy – nauczyciel dyplomowany, zajmuje się diagnozą psychologiczną i terapią Biofeedback
Katarzyna Redlińska pedagog – logopeda – doradca zawodowy – nauczyciel kontraktowy, zajmuje się terapią pedagogiczną i logopedyczną
Magdalena Rekuć pedagog specjalny –  tyflopedagog –  neurologopeda – nauczyciel mianowany, specjalizuje się w ocenie rozwoju małych dzieci, terapii specyficznych zaburzeń językowych oraz rewalidacji dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
Olga Salmonowicz psycholog – surdopedagog – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w pomocy psychologicznej dla rodziców, poradnictwie wychowawczym
Magdalena Telesińska psycholog – doradca zawodowy – nauczyciel kontraktowy, zajmuje się diagnozą psychologiczną
Magdalena Uławska psycholog –  nauczyciel mianowany, zajmuje się interwencją kryzysową, pomocą i diagnozą psychologiczną, trener umiejętności pracy z grupą
Skip to content