Kadra

Teresa Adamska-Handl kierownik –  pedagog – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w doradztwie zawodowym, terapii pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Gabriela Herkt psycholog – doradca zawodowy – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w pomocy psychologicznej dla młodzieży w zakresie ich kompetencji życiowych i zawodowych oraz terapii indywidualnej.
Katarzyna Radziszewska

neurologopeda – terapeuta integracji sensorycznej – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z problemami neurologicznymi, chorobami genetycznymi i metabolicznymi.

Elżbieta Głogowska

psycholog – nauczyciel stażysta, specjalizuje się w problemach dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Treningu Umiejętności Społecznych, a także terapii indywidualnej oraz rodzinnej w nurcie systemowym.

Skip to content