Kadra

Katarzyna Pietrzak kierownik – oligofrenopedagog – logopeda – nauczyciel dyplomowany, zajmuje się diagnozą pedagogiczną oraz terapią wad wymowy
Joanna Bul psycholog – nauczyciel kontraktowy, posiada uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej oraz rodzinnej w nurcie systemowym, prowadzi „Szkołę dla rodziców”.
Hanna Skoryna psycholog – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej wg teorii systemowej; terapii dzieci z trudnościami emocjonalnymi i dzieci dyslektycznych. Prowadzi „Szkołę dla Rodziców”.
Barbara Sznek psycholog – terapeuta integracji sensorycznej – nauczyciel dyplomowany, specjalista w zakresie niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych. Zajmuje się profilaktyką zachowań dysfunkcyjnych i problemowych dzieci i młodzieży.
Skip to content