Kadra

Danuta Lidzińska-Nowaczykkierownik – psycholog – tyflopedagog – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w problemach dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, poradnictwie wychowawczym, diagnozie małego dziecka oraz dzieci słabowidzących i niewidomych.
Ewa Niestratapedagog – logopeda – surdopedagog –  nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w problemach dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, diagnozie dzieci słabosłyszących i niesłyszących oraz terapii logopedycznej.
Elżbieta Szutowicz-Rozwadowskapsycholog – doradca zawodowy – nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w doradztwie zawodowym.
Skip to content