Visitors Counter

240066mgr Ewelina Szydłowska

Pedagog - specjalizacja opiekuńczo-wychowawcza.
Obszar pracy zawodowej to diagnoza i terapia pedagogiczna.
Wdrożyła oraz wykorzystuje Program Edukacyjno-Terapeutycny "Ortograffiti", pomagając uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Terapeuta EEG Biofeedback