Visitors Counter

321827Uwaga - nowe wnioski i zaświadczenia lekarskie!

Osoby ubiegające się o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju informujemy, że w zakładce druki znajdują się wzory wniosków i zaświadczeń lekarskich. Prosimy również o pobieranie i składanie wraz z wnioskiem oświadczeń RODO.