Visitors Counter

249189"Kto czyta książki, żyje podwójnie"

Umberto Eco

 

 

Czytanie to umiejętność, którą nabywamy w pierwszych latach edukacji. O walorach czytania nie trzeba nikogo przekonywać. Wpływa ono na rozwój  intelektualny, poprzez wzbogacenie  słownictwa oraz wiedzy o świecie. Rozwija wyobraźnię, myślenie przyczynowo – skutkowe, rozumienie pojęć, koncentrację uwagi, pamięć.

Wspiera rozwój emocjonalny – dziecko uczy się nazywać emocje, dostrzegać je u siebie i innych, interpretować różne sytuacje życiowe. Nie do przecenienia jest wzmocnienie więzi z rodzicem przez czas spędzony przy wspólnej lekturze. Czytanie przyspiesza rozwój społeczny – poprawia komunikację, a ta z kolei porozumienie z drugą osobą.

W roku szkolnym 2016/17 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie w ramach priorytetu ministerialnego dotyczącego „upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”, zorganizowała w kilkunastu szkołach z terenu Gmin: Mosiny,Puszczykowa oraz Kórnika spotkania z rodzicami uczniów młodszych klas na powyższy temat.

Przedstawiciele poradni podzielili się wiedzą na temat metod najczęściej wykorzystywanych w skutecznej nauce czytania. Podpowiadali jak zachęcić dzieci do czytania.Z apoznali rodziców ze skalą ryzyka dysleksji. Udzielali wskazówek co robić, gdy dziecko napotyka trudności w opanowaniu umiejętności czytania. Zademonstrowali przydatne pomoce, które wspomagają naukę czytania.

Na terenie bibliotek w Mosinie oraz Puszczykowie odbyły się zajęcia dla dzieci przedszkolnych oraz młodszych klas szkolnych mające na celu propagowanie czytelnictwa.

A oto kilka przydatnych wskazówek :

Rodzicu pamiętaj !

1.      Czytaj dziecku 20 minut dziennie od najwcześniejszych lat.

2.      Niech czas na książkę stanie się rodzinną tradycją.

3.      Opowiadaj o swoich ulubionych książkach z dzieciństwa.

4.      Pozwól dziecku wybrać książkę dostosowaną do jego wieku, zainteresowań i możliwości.

5.      Czytaj z dzieckiem przy każdej okazji - na zakupach, spacerze itp.

6.      Uświadamiaj i pokazuj korzyści płynące z czytania.

7.      Odwiedzaj biblioteki.

8.      W przypadku dużych trudności w czytaniu zasięgnij konsultacji specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

pedagodzy z PPP w Puszczykowie

oraz filii w Kórniku

 

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania książki