Visitors Counter

240074TERMINY SPOTKAŃ GRUPY WSPARCIA DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
  1. 17.09.2019 r.
  2. 05.11.2019 r.
  3. 03.12.2019 r.
  4. 14.01.2020 r.
  5. 11.02.2020 r.
  6. 10.03.2020 r.
  7. 07.04.2020 r.
  8. 05.05.2020 r.
  9. 09.06.2020 r.

Zapraszam na godzinę 8.30