Visitors Counter

321837TERMINY SPOTKAŃ GRUPY WSPARCIA DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Spotkania odbywać będą się we wtorki w godz. 08.30-11.30 w PPP w Puszczykowie

15 wrzesień 2020r.

13 października 2020r.

10 listopada 2020r.

08 grudnia 2020r.

12 stycznia 2021r.

09 lutego 2021r.

09 marca 2021r.

20 kwietnia 2021r.

18 maja 2021r.

15 czerwca 2021r.