Visitors Counter

321830TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
1.  08.09.2020r.
2.  22.09.2020r.
3.  06.10.2020r.
4.  20.10.2020r.
5.  03.11.2020r.
6.  17.11.2020r.
7.  01.12.2020r.
8.  15.12.2020r.
9.  05.01.2021r.
10. 19.01.2021r.
11. 02.02.2021r.
12. 16.02.2021r.
13. 02.03.2021r.
14. 16.03.2021r.
15. 30.03.2021r.
16. 13.04.2021r.
17. 27.04.2021r.
18. 11.05.2021r.
19. 25.05.2021r.
20. 01.06.2021r.
21. 08.06.2021r.
22. 22.06.2021r.
23. 29.06.2021r.
24. 06.07.2021r.
25. 13.07.2021r.
26. 24.08.2021r.