Visitors Counter

155234Oferta działań pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Puszczykowie w roku szkolnym 2017/18

PPP PUSZCZYKOWO

NAUCZYCIELE

RODZICE

UCZNIOWIE

Maria Bobrowska

dyrektor

 

 

Wskazówki do pracy z dzieckiem nadpobudliwym – konsultacje indywidualne i zbiorowe  Grupa wsparcia dla rodziców dzieci adopcyjnych  Mediacje na linii rodzice – dorastająca młodzież (indywidualnie)
Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych – konsultacje indywidualne Pomoc dziecku w przejściu do kolejnego etapu edukacyjnego (z kl. III do IV i z kl. VI do I gimnazjum)  
Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych Zajęcia warsztatowe lub prelekcje na temat komunikacji  

 

  Warsztaty prowadzenia dialogu z nastolatkiem  

Ewa Anioł

psycholog - PPP w Puszczykowie

  
„Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu i szkole”- prelekcja z elementami warsztatu Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci na ich funkcjonowanie w domu, przedszkolu, szkole – prelekcja i prezentacja dla rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych – filia w Kórniku 
Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych (w tym SI) - konsultacje indywidualne Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców wspólnie z p. M. Paszko diagnoza i terapia trudności emocjonalnych i społecznych – PPP w Puszczykowie

 

Cykl prelekcji z elementami warsztatów dla rodziców uczniów szkół podstawowych dotyczących wybranych problemów wychowawczych (z p.M.Paszko)

Edukacja seksualna - warsztaty dla dzieci i młodzieży,SP, Gimn., LO

  Rozwój seksualny dzieci i młodzieży - jak wspierać swoje dziecko (prelekcja dla rodziców na wszystkich etapach edukacyjnych, konsultacje indywidualne)  

Magdalena Paszko

psycholog - PPP w Puszczykowie

   
 Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych - konsultacje indywidualne (również na terenie szkół i przedszkoli)  „Moje dziecko w szkole!”- prelekcja dot. gotowości szkolnej i praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania dziecka do nauki w klasie I. Diagnoza i terapia trudności emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych.
  „Kara czy nagroda” – jakie metody wychowawcze dają pozytywne rezultaty. Prelekcja-pogadanka dla rodziców mających trudności wychowawcze (dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) Obserwacje dzieci na terenie przedszkola i szkoły
  Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, wspólnie z p. E. Anioł  

 

"Adaptacja dziecka do przedszkola"-prelekcja  

Aleksandra Prabucka

psycholog - PPP w Puszczykowie

   
 Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów - wykład  Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu-prelekcja dla rodziców uczniów kl. II / III gimnazjum  „Warsztaty zawodoznawcze” zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas III gimnazjum- wykład, prezentacja, ćwiczenia -2 godz. Lekcyjne
Grupa wsparcia-dla szkolnych doradców zawodowych i osób zajmujących się poradnictwem zawodowym dla młodzieży Jak motywować dzieci do nauki-dla rodziców uczniów kl. od IV SP do II gimnazjum Konsultacje dla uczniów klas sportowych – dyżur co drugi poniedziałek 16.00 – 16.45
  Zrozumieć nastolatka, czyli trudności wieku dorastania-wykład dla rodziców Zajęcia dla uczniów gimnazjum z komunikacji, asertywności – 1-2 godz. lekcyjne (wykład, ćwiczenia)

 

„Wychowanie bez agresji” - wykład

 

Joanna Jurga psycholog – PPP w Puszczykowie

Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, konsultacje indywidualne (równieżna terenie przedszkoli i szkół) Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych - konsultacje indywidualne  diagnoza i terapia trudności emocjonalnych i społecznych
     Warsztaty prowadzenia dialogu z nastolatkiem
Obserwacje dzieci na terenie przedszkola i szkoły
      Warsztaty dla uczniów dotyczące emocji oraz radzenia sobie ze stresem

Ewelina Szczepkowska  pedagog-PPP w Puszczykowie

 

Dysleksja rozwojowa - najważniejsze informacje, wskazówki do pracy Jak pomóc dziecku w efektywnym uczeniu się oraz jak motywowac do nauki - wykłąd dla rodziców szkół podstawowych Jak uczyc się skutecznie - techniki efektywnego uczenia się - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV (wspólnie z p. E. Szydłowską)

 

Dysleksja rozwojowa - najważniejsze informacje, wskazówki do pracy Zajęcia integracyjne dla kl. V,VI, I gimn.(z p. J.Jurgą)
  Prelekcja dla rodziców uczniów kl."0" - 1 dotycząca nauki czytania i zachęcania do czytania  

Ewelina

Szydłowska

Pedagog - PPP w Puszczykowie i filia Kórnik

   
 Dysleksja rozwojowa – najważniejsze informacje i wskazówki do pracy  Dysleksja rozwojowa – najważniejsze informacje i wskazówki do pracy  Terapia EEG Biofeedback,
Wykorzystanie kinezjologii edukacyjnej w pracy terapeutycznej – pogadanka Wykorzystanie kinezjologii edukacyjnej w pracy terapeutycznej – pogadanka, wspólnie z p. E. Szczepkowską, Oferta zajęć warsztatowych na temat technik efektywności uczenia się, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, wspólnie z p. E.Szczepkowską
Szkolenia dotyczące poszczególnych baterii – 5/6; 8; 10-12; GIM – pedagodzy  Prelekcja dla rodziców uczniów kl."0"-1 dotycząca nauki czytania i zachęcania do czytania  
Grupy wsparcia dla specjalistów szkolnych prowadzących terapię pedagogiczną  

 

Renata Potrzebna-Filipiak

pedagog - filia Kórnik

  
 Dziecko w wieku przedszkolnym ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi – dzielenie się doświadczeniem z własnej praktyki pedagogicznej  Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, jak możemy go wspierać – spotkanie z rodzicami  Krótko o emocjach i podejmowaniu decyzji – warsztaty dla starszych klas SP
Integracja na poziomie przedszkola – jak działają grupy integracyjne i problemy z tym związane Kilka słów o byciu konsekwentnym rodzicem, czyli jak mądrze wymagać – spotkanie z rodzicami  
Wsparcie dla nauczycieli przedszkoli – cykliczne spotkania w Poradni w Kórniku, konsultacje, porady, wizyty w placówkach
 Umiejętności matematyczne u dziecka w wieku przedszkolnym - prelekcja

 

Umiejętności matematyczne u dzieci w wieku przedszkolnym - prelekcja    

Barbara Korzeniewska - psycholog - filia Kórnik

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach Dojrzałość  szkolna – prelekcja dla rodziców  

Tworzenie IPET

   

Indywidualizacja procesu kształcenia

 

 

Małgorzata Smolarkiewicz-Maliszewska psycholog - filia Kórnik

    

 

Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym - spotkanie dla rodziców dzieci przedszkolnych Metody efektywnego uczenia się-warsztaty i wykład dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Trudna sztuka motywowania ucznia do uczenia się-wykład i warsztaty. Wpływ środowiska rodzinnego i społecznego na rozwój dziecka - wykład dla rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych „Inni-tacy sami.” Warsztaty-spotkanie dla uczniów kl.I-II szkół ponadgimnazjalnych
Metody efektywnego uczenia się-warsztaty i wykład dla nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych, klas I –II gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Udział rodziców w procesie uczenia się dziecka - wykład Program „SUKCES zawodowy”. Warsztaty dla uczniów kl. I i II szkół ponadgimnazjalnych
Promocja placówki oświatowej - spotkanie Pomoc dziecku w przekraczaniu progu klasy III/IV  
Skąd mogąbrać się trudności szkolne? (rodzice na różnych etapach edukacujnych) Trudna sztuka motywowania dziecka do uczenia się-wykład i warsztaty  
Oderwij nastolatka od komputera. To możliwe! (rodzice kl.VII-VIII,gimnazjum,szkół ponadgimnazjalnych) Program SUKCES zawodowy - spotkanie informacyjne  

Wypalenie zawodowe- warsztaty

   

Uczeń z depresją w szkole-wykład, warsztaty