Visitors Counter

243171Oferta działań pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Puszczykowie w roku szkolnym 2019/20

PPP PUSZCZYKOWO

NAUCZYCIELE

RODZICE

UCZNIOWIE

Maria Bobrowska

dyrektor

 

 

Wskazówki do pracy z dzieckiem nadpobudliwym – konsultacje indywidualne i zbiorowe  Grupa wsparcia dla rodziców dzieci adopcyjnych  Mediacje na linii rodzice – dorastająca młodzież (indywidualnie)
Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych – konsultacje indywidualne Mamo, tato zrozum mnie - warsztaty dla rodziców dzieci w wieku adolescencji
 
Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych Zajęcia warsztatowe lub prelekcje na temat komunikacji  

 

Agnieszka Mikołajczyk

pedagog - PPP w Puszczykowie

  

"Dysleksja rozwojowa, najważniejsze informacje, wskazówki do pracy".

Wskazówki do pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się, realizacja ZŚK w szkole - konsultacje indywidualne Diagnoza trudności w uczeniu się, w tym dysleksji rozwojowej, dyskalkulii
"Indywidualizacja procesu kształcenia". "Trudności adaptacyjne dzieci wkraczających w II etap edukacyjny" - prelekcja "Zasady efektywnego uczenia się" - warsztaty i wykład dla uczniów

Magdalena Paszko

psycholog - PPP w Puszczykowie

   
 Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych - konsultacje indywidualne (również na terenie szkół i przedszkoli)  "Wytyczanie dzieciom granic bez przemocy" -prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Diagnoza i terapia trudności emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych.
  „Kara czy nagroda” – jakie metody wychowawcze dają pozytywne rezultaty. Prelekcja-pogadanka dla rodziców mających trudności wychowawcze (dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) Obserwacje dzieci na terenie przedszkoli i szkół, konsultacje dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych
  Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
 

 

"Adaptacja dziecka do przedszkola"-prelekcja  

Patrycja Gac

psycholog - PPP w Puszczykowie

   
 Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych - konsultacje indywidualne (również na terenie szkół i przedszkoli)
 Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych - konsultacje indywidualne (rodzicielstwo bliskości, adaptacja w szkole i przedszkolu, komunikacja z dzieckiem, pomoc w wyborze ścieżki edukacji i zawodu)
Diagnoza i terapia trudności i społecznych, konsultacje w sprawie wyboru dalszej ścieżki edukacji (dla uczniów oststnich klas SP) oraz wyboru zawodu (dla uczniów szkół średnich)

Joanna Jurga psycholog – PPP w Puszczykowie

Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, konsultacje indywidualne (również na terenie przedszkoli i szkół) Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych - konsultacje indywidualne  diagnoza i terapia trudności emocjonalnych i społecznych
     
Obserwacje dzieci na terenie przedszkola i szkoły
   

Warsztaty dla uczniów dotyczące emocji oraz radzenia sobie ze stresem

Psychoedukacja dotycząca emocji, metody radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Ewelina Szczepkowska  pedagog-PPP w Puszczykowie i filia Kórnik

 

Dysleksja rozwojowa - najważniejsze informacje, wskazówki do pracy Jak pomóc dziecku w efektywnym uczeniu się oraz jak motywowac do nauki - wykład dla rodziców szkół podstawowych (wspólnie z J.Jurga)
Jak uczyc się skutecznie - techniki efektywnego uczenia się - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV (wspólnie z p. E. Szydłowską)

 

Dysleksja rozwojowa - najważniejsze informacje, wskazówki do pracy Zajęcia integracyjne dla kl. V,VI, I gimn.(z p. J.Jurgą)
  Prelekcja dla rodziców uczniów kl."0" - 1 dotycząca nauki czytania i zachęcania do czytania  

Ewelina

Szydłowska- Pawłowicz

Pedagog - PPP w Puszczykowie

   
 Dysleksja rozwojowa – najważniejsze informacje i wskazówki do pracy  Dysleksja rozwojowa – najważniejsze informacje i wskazówki do pracy  Terapia EEG Biofeedback,
Wykorzystanie kinezjologii edukacyjnej w pracy terapeutycznej – pogadanka Wykorzystanie kinezjologii edukacyjnej w pracy terapeutycznej – pogadanka, wspólnie z p. E. Szczepkowską, Oferta zajęć warsztatowych na temat technik efektywności uczenia się, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, wspólnie z p. E.Szczepkowską
Szkolenia dotyczące poszczególnych baterii – 5/6; 8; 10-12; GIM – pedagodzy  Prelekcja dla rodziców uczniów kl."0"-1 dotycząca nauki czytania i zachęcania do czytania  
Grupy wsparcia dla specjalistów szkolnych prowadzących terapię pedagogiczną  

 

Renata Potrzebna-Filipiak

pedagog - filia Kórnik

  
 Dziecko w wieku przedszkolnym ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi – dzielenie się doświadczeniem z własnej praktyki pedagogicznej  Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, jak możemy go wspierać – spotkanie z rodzicami  Krótko o emocjach i podejmowaniu decyzji – warsztaty dla starszych klas SP
Integracja na poziomie przedszkola – jak działają grupy integracyjne i problemy z tym związane Kilka słów o byciu konsekwentnym rodzicem, czyli jak mądrze wymagać – spotkanie z rodzicami  
Wsparcie dla nauczycieli przedszkoli – cykliczne spotkania w Poradni w Kórniku, konsultacje, porady, wizyty w placówkach
 Umiejętności matematyczne u dziecka w wieku przedszkolnym - prelekcja

 

Umiejętności matematyczne u dzieci w wieku przedszkolnym - prelekcja    

Barbara Korzeniewska - psycholog - filia Kórnik

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach Dojrzałość  szkolna – prelekcja dla rodziców  

Tworzenie IPET

   

Indywidualizacja procesu kształcenia

 

 

Mariola Witkowiak - psycholog PPP w Puszczykowie

    

 

Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych - konsultacje indywidualne (równiez na terenie szkół i przedszkoli)

"Słowa ranią, czyli jak unikać krzyku, kpin i obrażania dziecka" (dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym).
Diagnoza i wsparcie w trudnościach emocjonalnych, społecznych i komunikacyjnych.
Warsztaty umiejętności wychowawczych dloa wychowawców "Szkoła dla rodziców i wychowawców" cz.I i cz.II
"Zamiast klapsa - jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice" - prelekcja/pogadanka dla rodziców mających trudności wychowawcze (dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)
Obserwacja dzieci na terenie przedszkoli i szkół - konsultacje dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych,
Zajęcia integracyjno - diagnostyczne dla nowych zespołów klasowych
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Szkoła dla rodziców cz.I i II.