Visitors Counter

240069mgr Renata Potrzebna-Filipiak

Kierownik Filii w Kórniku

Pedagog - specjalizacja opiekuńczo-wychowawcza; studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego, rehabilitacji i edukacji osob z niepełnosprawnością intelektualną, zarządzania placówkami oświatowymi; długoletni nauczyciel i dyrektor przedszkola integracyjnego; specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym (również z niepełnosprawnością); posiada doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania placówek specjalnych i integracyjnych na poziomie wychowania przedszkolnego.