Visitors Counter

240079mgr Barbara Korzeniewska

Psycholog, studia podyplomowe : pedagogika, socjoterapia, zarządzanie oświatą. Specjalizuje się w diagnozie psychologicznej, szczególnie w zakresie diagnozy ogólnorozwojowej małych dzieci do 4 lat, badania gotowości szkolnej, dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii oraz upośledzenia umysłowego. Od 2010 roku prowadzi także zajęcia ze studentami oraz radami pedagogicznymi z tematyki diagnozy psychopedagogicznej, tworzenia IPET, prowadzenia rewalidacji upośledzonych umysłowo.