Visitors Counter

321834Przyjmowanie wniosków na Zespół Orzekający

Uprzejmie informujemy, że  przyjmowanie wniosków na Zespół Orzekający w PPP w Puszczykowie,  będzie się odbywało w każdy poniedziałek w godz. 13.00 - 15.00 i  w środę w godz. 8.00 - 9.00.

W filii w Kórniku w każdy czwartek w godz. 11.00 - 13.30.