Visitors Counter

308028Wskazówki sprzyjające efektywnej nauce

Jeśli chcesz być dobrym uczniem powinieneś :

• Myśleć o szkole pozytywnie, jako o miejscu, w którym zdobywasz wiedzę

• Przyjąć odpowiednią postawę – uświadomić sobie, że posiadasz potencjał intelektualny wystarczający do tego, aby zostać dobrym uczniem

• Zrozumieć, że wykorzystanie Twoich możliwości umysłowych zależy przede wszystkim od Ciebie

• Posiadać odpowiednią motywację – czyli odczuwać chęć i potrzebę uczenia się

• Nabyć umiejętności uczenia się – znajomość skutecznych sposobów przyswajania informacji, technik uczenia się zapamiętywania, robienia notatek (map myśli)

• Posiadać odpowiednio przygotowane miejsce do nauki (posprzątane biurko, krzesło dostosowane do wzrostu, oświetlenie z lewej strony dla osób praworęcznych, przewietrzone pomieszczenie)

• Dysponować wiarą w siebie – czyli mieć przekonanie o posiadaniu wystarczającej siły do pokonania ewentualnych trudności

• Posiąść umiejętność dobrej organizacji i planowania (pora nauki powinna być stała, krótkie 5 minutowe przerwy na przekąskę, ćwiczenia ruchowe co 30-45 minut, zaczynanie od przedmiotów najtrudniejszych )

• Staraj się pracować samodzielnie, w przypadku trudności poproś o pomoc

• Umieć zapanować nad stresem

• Dysponować zdolnością działania według wytyczonego przez siebie planu i umiejętnie dochodzić do wytyczonych sobie wcześniej celów

• Opanować techniki pisania klasówek, testów, egzaminów, odpowiedzi – czyli „sprzedawania wiedzy"

• Pamiętać o obowiązku zapisania zadania domowego !

• Słuchać muzyki barokowej, która naturalnie wytwarza w mózgu częstotliwości ułatwiające szybką naukę

• Zdrowo się odżywiać – jeść głównie świeże warzywa, owoce, orzechy itp.

• Pić dużą ilość wody – jest ona niezbędna do prawidłowej pracy układu nerwowego

• Uczyć się być aktywnym – staraj się skojarzyć nowe informacje z jak największą ilością zmysłów, stosuj wizualizacje (rób obrazy), słuchaj dźwięków, dotykaj, smakuj, wąchaj

• Starać się wykorzystywać w praktyce wiedzę zdobytą w szkole

• Stosować różne „pomagacze" w nauce (robić notatki – mapy myśli lub rysunki, podkreślać ważne informacje, stosować kolorowe pisaki i kartki do zapisywania ważnych treści, wieszać je nad biurkiem )

• Dbać o kondycję fizyczną

• Stosować powtórki – pamiętaj o powtarzaniu materiału w optymalnych przedziałach czasowych

Ciesz się z każdej pozytywnej oceny !

Rozwijaj swoje zainteresowania i pasje (nuda to wróg!), ale pamiętaj, że nauka jest na pierwszym miejscu !

Najprostszą receptą na to, by dobrze się uczyć :

SUKCES = MOTYWACJA + DYSPYPLINA + PRACA (WYSIŁEK) + CZAS

Powodzenia :)

                                                                                                   Opracowała : Ewelina Szydłowska