Visitors Counter

249182Krótki poradnik dotyczący nagradzania i karania dziecka

Rodzicu pamiętaj!

 nie ma gotowej recepty, kiedy karać, a kiedy nagradzać, każde dziecko wymaga indywidualnego traktowania

 aby kara czy nagroda odniosły oczekiwany rezultat, musisz być niekwestionowanym autorytetem dla dziecka, budzić jego zaufanie, sam powinieneś żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami i systemem wartości

 dziecko jest bystrym obserwatorem, bardzo szybko rozpozna Twoje słabostki i chętnie je wykorzysta

 nagroda ma służyć mobilizowaniu dziecka do podejmowania wysiłku, wyrażać Twoje uznanie, miłość, utrwalać pożądane zachowania

 kara pozornie jest skuteczniejsza od nagradzania, przynosi natychmiastowy skutek, nie utrwala jednak dobrego przyzwyczajenia i nawyków

 kara nie może być wynikiem Twojego zainteresowania sprawami dziecka (jeśli nie masz czasu dla dziecka, być może zachowując się niewłaściwie, chce zwrócić na siebie Twoją uwagę)

 kara musi być przemyślana, nie może być wynikiem chwilowego uniesienia emocjonalnego, czy reakcją na Twój stres w innej sferze, np. w pracy

 kara musi być adekwatna do wieku Twojego dziecka oraz jego cech osobowościowych (nie karz dziecka nadpobudliwego siedzeniem w miejscu, ukierunkuj jego energię)

 w czasie "odbywania "kary nie naśmiewaj się z dziecka, nie praw kazań, nie upokarzaj!

Jakie kary możesz zastosować?

 bezpośrednio po przewinieniu okaż niezadowolenie i brak akceptacji dla złego zachowania, wyraź swój niepokój i smutek, bez obelg i wyzwisk

 najlepszą karą jest kara naturalna (skrzywdziłeś kogoś - przeproś i zrób dla niego coś miłego, rozrzuciłeś - pozbieraj, zniszczyłeś - odkup za swoje kieszonkowe)

 ignoruj złe zachowanie lub zwracaj na nie jak najmniej uwagi (pamiętając, aby dziecko i otoczenie było bezpieczne!)

 odeślij dziecko w nudne miejsce, gdzie nikt nie będzie zwracał na nie uwagi

 pozbaw możliwości wykonywania jakiejś czynności, odbierz przyjemność (oglądanie bajki, gry na komputerze, wyjścia na dwór, spotkania z kolegą itp.)

Jakie nagrody możesz zastosować?

 pochwal Twoje dziecko za konkretne zachowanie, wyraź swoje zadowolenie, wykaż się inwencją słowną (pięknie, wspaniale, świetnie, super, wyjątkowo)

 przytul, uściskaj

 spędź z dzieckiem czas na wspólnej przyjemności (ulubiona zabawa, rower, rolki, gra planszowa, gra sportowa, spacer, kino, praca w ogródku, czytanie bajki, pieczenie ciasteczek itp.)

 możesz wesprzeć się konkretną drobną nagrodą (lody, słodycze, książeczka, drobna zabawka)

 zrób pudełko niespodzianek - wylosowana z niego nagroda zaskoczy Twoje dziecko

O czym należy pamiętać, aby nagroda i kara były skuteczne?

 siła : zbyt surowa kara-dziecko przestaje czuć się winnym, a czuje się pokrzywdzonym

zbyt łagodna-nie tłumi negatywnych czynności, a nawet je intensyfikuje, nagroda nieatrakcyjna to zawód dla dziecka

 możliwość realizacji: czy jesteś w stanie zrealizować nagrodę lub karę, którą grozisz dziecku, np. wyjechać z domu, zaprosić Babę Jagę, przez miesiąc nie dawać słodyczy, kupić x-box?

 konsekwencja: jeśli kara nie pojawi się po ostrzeżeniu i złym zachowaniu jest odczytana przez dziecko jako nagroda, jeśli nie nagrodzisz, dziecko straci do Ciebie zaufanie

 czas: zastosuj nagrodę lub karę najszybciej jak możesz po oczekiwanym zachowaniu lub niepożądanym przewinieniu

 trudność zadania: dostosuj je do możliwości dziecka, nie karz dziecka słabego intelektualnie za słabe postępy w nauce, nie nagradzaj dziecka mało sprawnego ruchowo trudną wyprawą

 gwałtowność: unikaj reagowania pod wpływem emocji, najpierw wysłuchaj dziecka, co ma na swoje usprawiedliwienie

 autorytet i wspólny system wychowawczy: nie podważaj autorytetu drugiego rodzica, nie neguj jego nagrody lub kary, nie kłóćcie się przy dziecku, wspólnie ustalcie zasady, jakie obowiązują w waszym domu

 łamanie zasad: pamiętaj, abyś sam przestrzegał ustalonych zasad, dotrzymuj obietnic

Co jeszcze jest istotne?

 udzielaj precyzyjnych informacji, za jakie konkretne zachowanie nagradzasz lub karzesz

 unikaj pochwał, w których ukryta jest poprzednia słabość ("nareszcie się udało")

 chwaląc nie mów "pięknie to napisałeś, ale..."

 nie porównuj Twojego dziecka do innych dzieci

 nie przekupiaj dziecka

 nie zasypuj dziecka prezentami, aby uspokoić własne sumienie za brak czasu, pokazać hojność, pochwalić się przed znajomymi

 nie wyróżniaj jednego z Twoich dzieci

 nagradzaj wysiłek, a nie tylko osiągnięcia

I najważniejsze!

Znajdź codziennie 3 powody,

dla których możesz pochwalić i nagrodzić swoje dziecko!Opracowanie:
Mgr Magdalena Paszko
Psycholog PPP w Puszczykowie

Powyższy poradnik stanowi bardzo ogólny zarys stosowania nagród i kar. Jeżeli masz problem wychowawczy zapraszamy do konsultacji w naszej placówce.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie
ul. Żupańskiego 2, 62-040 Puszczykowo, tel. 612245168