Visitors Counter

308021WYCHOWANIE

Gdybym  mogła  od  nowa  wychowywać  dziecko,
Częściej  używałabym  palca  do  malowania,  a  rzadziej  do  wytykania.
Mniej  bym  upominała,  a  bardziej  dbała  o  bliski  kontakt.
Zamiast  patrzeć  stale  na  zegarek,  patrzyłabym  na  to,  co  robi.
Wiedziałabym  mniej,  lecz  za  to  umiałabym  okazać  troskę.
Robilibyśmy  więcej  wycieczek  i  puszczali  więcej  latawców.
Przestałabym  odgrywać  poważną,  a  zaczęła  poważnie  się  bawić.
Przebiegłabym  więcej  pól  i  obejrzała  więcej  gwiazd.
Rzadziej  bym  szarpała,  a  częściej  przytulała.
Rzadziej  byłabym  nieugięta,  a  częściej  wspierała.
Budowałabym  najpierw  poczucie  własnej  wartości,  a  dopiero  potem  dom.
Nie  uczyłabym  zamiłowania  do  władzy,  lecz  potęgi  miłości.

DIANE  LOOMANS

 

Wychowanie  dzieci  jest  sztuką  trudną,  a  zarazem  pasjonującą  i  dającą  satysfakcję  tym  rodzicom,  którzy  potrafią  kochać  swoje  pociechy  mądrą  miłością.  Jest  ono  definiowane  jako  całokształt  zabiegów  mających  na  celu  ukształtowanie  człowieka  pod  względem  fizycznym,  moralnym i umysłowym,  a  także  jako  zamierzone  i  świadome  podejmowanie działań służących  wszechstronnemu rozwojowi osobowości  i  przygotowaniu  do  życia w  społeczeństwie.

Każdy  z  nas  zakładając  rodzinę  chciałby,  aby  była  ona  wspaniała.  Żeby  wszyscy  byli  w  niej  szczęśliwi,  kochali  się  i  szanowali.  Niektórzy  chcieliby,  aby  była  dokładnie  taka  jak  rodzina,  z  której  pochodzą,  inni  wręcz  przeciwnie,  widząc  dużo  jej  mankamentów  marzą,  aby  była  jej  przeciwieństwem.  Jednym  marzenia  się  spełniają,  innym  niestety  nie.

Czym  charakteryzuje  się  dobra  rodzina,  co  jest  jej  wyznacznikiem,  to  trudne  a  zarazem  fundamentalne  pytanie  nad  którym  warto  się  zastanowić.  Dobrą,  prawidłowo  funkcjonującą  rodzinę  wyróżnia  elastyczność  przy  jednoczesnym  zachowaniu  granic  między  nią,  a  resztą  świata.  Drugim  elementem  jest  wyodrębnienie  podgrupy    rodziców  i  dzieci.  Ci  pierwsi  kierują  rodziną  i  są  za  nią  odpowiedzialni.  Każdy  członek  rodziny  powinien  mieć  jasno  określone  granice  i  starać  się  do  nich  stosować.  Dają  one  gwarancję  bezpieczeństwa.  Odchodzi  się  od  tzw.  bezstresowego  wychowania.  Ważnym  czynnikiem  konsolidującym  rodzinę  są  również  dobre  wzajemne  relacje.

Wychowując  dziecko  warto  kierować  się  sprawdzonymi  wskazówkami.  W  tym  celu  utworzono  katalog  rodzicielskich  zachowań  przydatnych  w  codziennym  życiu.

Warto  pamiętać  o  tym  żeby :

 1. Kochać,  ale  także  wymagać.
 2. Okazywać  dziecku  swoje  uczucia.
 3. Przekazywać  dziecku  pozytywne  informacje  o  nim  ( pochodzące  od  rodziców,  ale  również  osób  trzecich ).
 4. Dostrzegać  wszystkie  osiągnięcia,  nawet  bardzo  drobne.
 5. Doceniać  nawet  niedokończone  dzieła  dziecka.
 6. Zanim  skrytykujemy,  pozwolić  dziecku  wyjaśnić.
 7. Zachować  umiar  w  udzielaniu  pomocy  przy  odrabianiu  lekcji.
 8. Przerzucić  na  dziecko  odpowiedzialność  za  jego  naukę.
 9. Pozwolić  dziecku  podejmować  decyzje  o  dodatkowych  zajęciach  i  innych  sprawach.
 10. Pozwolić  dziecku  wybrać  kierunek  rozwoju  i  wspierać  go  w  tym.
 11. Pozwolić  dziecku  poczuć  jego  sukces.
 12. Pokazać  dziecku  korzyści  płynące  ze  spróbowania  swoich  sił  w  nowej  dziedzinie  -  i  nie  naciskać  dużej.
 13. Okazywać  dziecku  swoją  wiarę  w  jego  sukces  .
 14. Stawiać  poprzeczki  na  miarę  możliwości  dziecka.
 15. Zaufać  dziecku  i  okazywać  mu  to  zaufanie.
 16. Nauczyć  się  rozmawiać  z  dzieckiem.
 17. Nauczyć  się  słuchać  dziecka.
 18. Nie  monologować.
 19. Rozmawiać  z  dzieckiem  wtedy,  gdy  panujemy  nad  swoimi  emocjami.
 20. Nie  obarczać  dziecka  poczuciem  winy.
 21. Wyszukiwać  pozytywne  strony  w  każdej  sytuacji.
 22. Okazywać  zainteresowanie  zamiast  kontrolować.
 23. Nie  mówić  „nigdy”,  „wszystko”,  „zawsze”.


Ewelina  Szydłowska
pedagog  PPP  Puszczykowo