Visitors Counter

249182KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA

- GIMNASTYKA MÓZGU

„Człowiek  jest  tak  stworzony,  że  gdy  coś  zapala  jego  duszę …
niemożliwości  znikają”.

La  Fontaine


Proste  techniki  kinezjologii  przywracają  naturalną  integrację  półkul  mózgowych i  umożliwiają  lepsze  wykorzystanie  potencjału  naszego  mózgu,  wzroku  i  słuchu.  Efektem  ćwiczeń  z  zakresu  gimnastyki  mózgu  są:  poprawa  pamięci,  lepsza  koncentracja,  opanowanie  stresu,  łatwość  przyswajania  wiedzy  przez  dzieci  i  dorosłych.

Kinezjologię  mogą  stosować  wszyscy,  zarówno  dzieci,  młodzież  jak  i  dorośli  bez  względu  na  wiek.  Metoda  ta  pomaga  uczniom  ze  specyficznymi  trudnościami  w  uczeniu  się  ( dyslektykom,  dysortografikom,  dysgrafikom, osobom  nadpobudliwym.  Dorosłym w  rozładowywaniu  stresu  i  lepszym  przyswajaniu  wiedzy.  Nauczycielom  kinezjologia  edukacyjna  gwarantuje  rewelacyjne  efekty  w  szkole :).

Gimnastyka  mózgu  - w  skrócie  Edu – K  lub  Brain  Gym,  bazuje  na  gruntownych  badaniach  klinicznych  prowadzonych  przez  Paula  Dennisona,  jego  żonę  Gail  E.  Dennison  oraz  ich  współpracowników.   Metoda  ta  powstała  w  latach  70  ubiegłego  stulecia  w  Kalifornii.

Ogromnym  sukcesem  i  atrakcją  kinezjologii  edukacyjnej  jest  jej  wyjątkowa  łatwość i użyteczność.  Specyficzne  ruchy  gimnastyki  mózgu  uaktywniają  sieci  neuronowe w  całym  mózgu,  w  obu  półkulach  jednocześnie  oraz  pomagają  budować  podstawy  potrzebne  do  zapewnienia  sukcesu  w  uczeniu  się  w  ciągu  całego  życia.

Metoda  ta  jest  połączeniem  terapii  edukacyjnej  z  technikami  i  informacjami z  dziedziny  optometrii,  badań  nad  mózgiem,  Kinezjologii  Stosowanej,  Programowania  Neurolingwistycznego,  rozwoju  motorycznego,  akupunktury.

UCZENIE  SIĘ  PRZEZ  RUCH

Uczenie  się,  myślenie,  twórczość  i  inteligencja  to procesy  nie  tylko  mózgu,  ale  i  całego  ciała.  Wrażenia,  ruchy,  emocje  i  integrujące  funkcje  mózgu  tkwią  w  naszym  ciele.  Wrażenia  odbierane  poprzez  nasze  oczy,  uszy,  nos,  język,  skórę,  stanowią  podstawę  wiedzy.  Poprzez  zbieranie  wrażeń,  które  informują  nas  o  świecie  i  o  nas  samych,  ciało  staje  się  pośrednikiem  uczenia  się.

PRZEDE  WSZYSTKIM  TRZEBA  ZWIĘKSZYĆ  ILOŚĆ  RUCHU  W  ŻYCIU !!!
szczególnie  ruchów  integrujących,  wymagających  równowagi  i  koordynacji,  ruchu,  który  wspomaga  rozwój  i  funkcjonowanie  układu  nerwowego.
Ruch  aktywuje  połączenia  nerwowe  w  całym  ciele,  tworząc  z  niego  instrument  uczenia  się.

Przyszliśmy  na  świat  wyposażeni  w  niesamowity  system  umysł – ciało,  zawierający  wszystkie  elementy  niezbędne  do  uczenia  się.  Niestety  różne  stresogenne  czynniki  wprowadziły  blokady,  które  hamują  proces  uczenia  się.

PRZYKŁADOWE  ZESTAWY  ĆWICZEŃ  KINEZJOLOGII  EDUKACYJNEJ, WSPOMAGAJĄCYCH  KONKRETNE  UMIEJĘTNOŚCI

Czytanie  na  głos :

 • ruchy  naprzemienne
 • krążenie  szyją
 • kołyska
 • oddychanie  brzuchem
 • ziewanie  energetyczne

Czytanie  ze  zrozumieniem :

 • pompowanie  piętą
 • zginanie  stopy
 • wypady

Myślenie,  umiejętności  organizacyjne :

 • punkty  ziemi
 • punkty  przestrzeni
 • punkty  równowagi

Umiejętności  matematyczne :

 • słoń
 • sowa
 • pompowanie  piętą
 • luźne  skłony
 • krążenie  szyją

Bezbłędne  pisanie :

 • słoń
 • kapturek  myśliciela
 • sowa

Zdolności  literackie,  pismo  odręczne :

 • leniwe  ósemki
 • ósemki  alfabetyczne
 • aktywna  ręka
 • rysowanie  oburącz

Twórcze  pisanie :

 • pompowanie  piętą
 • zginanie  stopy
 • ziewanie  energetyczne

Efektywne  uczenie  się  w  domu,  pamięć i  myślenie  abstrakcyjne :

 • ruchy  naprzemienne
 • punkty  równowagi
 • punkty  pozytywne
 • krążenie  szyją

Myślenie  twórcze :

 • ruchy  naprzemienne
 • luźne  skłony
 • energetyzator
 • kołyska

Pisanie  testów (zmniejszenie  niepokoju)

picie  wody :

 • leniwe  ósemki
 • punkty  ziemi
 • punkty  przestrzeni
 • ruchy  naprzemienne
 • pozycja  Dennisona

Szybkie,  pobieżne  przeglądanie tekstu  wzrokiem :

 • ruchy  naprzemienne
 • leniwe  ósemki
 • sowa
 • pompowanie  piętą

Pamięć  i  myślenie  abstrakcyjne :

 • ruchy  naprzemienne
 • punkty  równowagi
 • punkty  pozytywne
 • krążenie  szyją