Visitors Counter

308027KINEZJOLOGIA

PRZYKŁADOWE  ZESTAWY  ĆWICZEŃ  KINEZJOLOGII  EDUKACYJNEJ, WSPOMAGAJĄCYCH  KONKRETNE  UMIEJĘTNOŚCI

Czytanie  na  głos :

 • ruchy  naprzemienne
 • krążenie  szyją
 • kołyska
 • oddychanie  brzuchem
 • ziewanie  energetyczne

Czytanie  ze  zrozumieniem :

 • pompowanie  piętą
 • zginanie  stopy
 • wypady

Myślenie,  umiejętności  organizacyjne :

 • punkty  ziemi
 • punkty  przestrzeni
 • punkty  równowagi

Umiejętności  matematyczne :

 • słoń
 • sowa
 • pompowanie  piętą
 • luźne  skłony
 • krążenie  szyją

Bezbłędne  pisanie :

 • słoń
 • kapturek  myśliciela
 • sowa


Zdolności  literackie,  pismo  odręczne :

 • leniwe  ósemki
 • ósemki  alfabetyczne
 • aktywna  ręka
 • rysowanie  oburącz

Twórcze  pisanie :

 • pompowanie  piętą
 • zginanie  stopy
 • ziewanie  energetyczne

Efektywne  uczenie  się  w  domu,  pamięć i myślenie  abstrakcyjne :

 • ruchy  naprzemienne
 • punkty  równowagi
 • punkty  pozytywne
 • krążenie  szyją

Myślenie  twórcze :

 • ruchy  naprzemienne
 • luźne  skłony
 • energetyzator
 • kołyska

Pisanie  testów (zmniejszenie  niepokoju) picie  wody :

 • leniwe  ósemki
 • punkty  ziemi
 • punkty  przestrzeni
 • ruchy  naprzemienne
 • pozycja  Dennisona

Szybkie,  pobieżne  przeglądanie tekstu  wzrokiem :

 • ruchy  naprzemienne
 • leniwe  ósemki
 • sowa
 • pompowanie  piętą

Pamięć  i  myślenie  abstrakcyjne :

 • ruchy  naprzemienne
 • punkty  równowagi
 • punkty  pozytywne
 • krążenie  szyją