Visitors Counter

308031JAK POMÓC W NAUCE

Kilka  praktycznych  wskazówek  jak  pomóc  dziecku  w  nauce

 • wykonywać  zadania  zawsze  w  tym  samym  miejscu  ( najlepiej  przy  własnym  biurku )  i  w   tym  samym  czasie – kształtujemy  nawyk  uczenia  się
 • zadbać,  aby  dziecko  rozpoczynało  zajęcia  wypoczęte – wówczas  lepiej  przyswaja  wiedzę
 • miejsce  do  pracy  powinno  być  uporządkowane (  zawierać  niezbędne  rzeczy – zeszyt,  długopis )
 • zadbać  o  ciszę – wyłączyć  telewizor,  radio
 • podczas  nauki  warto  wykorzystywać  skojarzenia – ułatwiają  one  zapamiętywanie

WARUNKIEM  EFEKTYWNOŚCI  I  UZYSKIWANYCH  SUKCESÓW  JEST  SYSTEMATYCZNA PRACA  W  DOMU  I  SZKOLE.   

Co  warto  wziąć  pod  uwagę przy  nauce  czytania?

Istotny  jest :

 • wybór  tekstu -   ( powinien  być  ciekawy,  zainteresować  dziecko )
 • najlepsza  książka  z  dużym  drukiem  i  kolorowymi  ilustracjami
 • warto  zadbać  o  dobry  humor :-) - przyspieszy  on  naukę  czytania
 • wskazywać  przez  dziecko  palcem  słowa  odczytywane  przez  dorosłego
 • czytać  z  intonacją – podkreślanie  głosem  znaczenia  słów
 • dostosować  tempo czytania  do  możliwości  śledzenia  tekstu  przez  dziecko
 • dziecko powinno  czytać  w  tempie  dla  siebie  dogodnym  ( nie  należy  ponaglać )
 • warto czytać  z  dzieckiem  na  zmianę, stopniowo  wydłużając  długość  tekstu  czytanego przez  dziecko
 • aby  sprawdzić  umiejętność  czytania  warto  skorzystać  z  magnetofonu – nagrać  i odsłuchać  nagranie
 • sprawdzać  czy  dziecko  czyta  ze  zrozumieniem - zadawać  pytania,  prosić  o opowiedzenie – streszczenie
 • warto  sięgnąć  do  książek  mówionych – pomocne  w  przypadku  uczniów dyslektycznych (  podczas  słuchania  dobrze,  żeby  dziecko  równocześnie  śledziło wzrokiem  tekst  w  książce )

Co  pomaga  w    nauce  pisania ?

 • używanie  ołówka  -  ułatwia  poprawianie  błędów
 • nie  podkreślanie  błędów  (  można  ich  ilość  zaznaczyć  na  marginesie  linii,  w  której się  pojawiły )
 • warto,  żeby  dziecko  nauczyło  się  korzystać  ze  słownika  ortograficznego  podczas   sprawdzania  prac  pisemnych  (  sprawdzania  pisowni  wyrazów ? )
 • wyrazy  z  błędami  dziecko  powinno  napisać  poprawnie  5-6  razy  i  ułożyć  z  tymi wyrazami  zdania
 • warto  pomóc  w  nauce  zasad  pisowni
 • w  młodszych  klasach  należy  ćwiczyć  pisanie  z  pamięci,  a  nie  ze  słuchu
 • korzystać  z  brudnopisu,  po  przepisaniu  poprawionego  tekstu  do  zeszytu  jeszcze  raz sprawdzić  błędy
 • jeśli  dziecko  jest  leworęczne  warto  zwrócić  uwagę  na  odpowiednie  ułożenie  zeszytu i  swobodę  ruchów ( odpowiednią  ilość  miejsca ? )

W  pracy  z  dzieckiem  mającym  trudności  w  czytaniu  i/lub  pisaniu  warto  skorzystać z serii  “Ortograffiti”,  publikacji  rekomendowanej  przez  Polskie  Towarzystwo  Dysleksji.  Ważne,  aby  ćwiczenia  te  wykonywać  systematycznie – najlepiej  30  minut  dziennie.  A  zatem  do  dzieła.  Życzymy  powodzenia :-).

Ewelina Szydłowska
pedagog