Visitors Counter

321835Terminy grupy wsparcia doradców zawodowych w roku szkolnym 2020/2021

TERMINY SPOTKAŃ GRUPY WSPRACIA DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH LUB NAUCZYCIELI REALIZUJACYCH ZADANIA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO 2020/2021

Spotkania odbywać będą się w czwartki w godz. 08.30-10.30 w PPP w Puszczykowie

22 października 2020r.

21 stycznia 2021r.

25 marca 2021r.

20 maja 2021r.

Zapraszam

Monika Jabłońska