Visitors Counter

308014Jak zachęcic dziecko do czytania

JAK RODZIC MOŻE ZACHĘCIĆ DZIECKO DO CZYTANIA?

DLACZEGO DZIECKO POWINNO CZYTAĆ?

Czytanie książek wspiera rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny dziecka, zaspokaja jego potrzeby emocjonalne;

v czytanie prowadzi do sukcesów w szkole

v poszerza wiedzę, pomaga odkrywać nowe pojęcia, wzbogaca zasób słów, rozwija umiejętność wypowiadania się, język staje się piękniejszy i bogatszy

v ćwiczy koncentrację uwagi i pamięć

v kształtuje umiejętność rozumienia, zapamiętywania faktów oraz formuło­wania wniosków w oparciu o przeczytane informacje

v rozwija wyobraźnię, rozbudza zainteresowania dziecka

v rozwija refleksyjność, prowadzi do pytań, skłania do rozmów z rodzicami na temat tego co dziecko przeczytało, zachęca do dyskusji

v wspólne czytanie buduje więź między dzieckiem a rodzicem

v rozwija zdolność empatii, uczy rozumienia przeżyć bohaterów, okazywania współczucia

v uczy dostrzegania i nazywania emocji (śledząc losy bohaterów dziecko bardziej rozumie swoje przeżycia, lepiej radzi sobie z własnym smutkiem i lękiem)

v czytanie odpowiednio dobranych książek pomaga rodzicom w wychowaniu, ułatwia przekazanie wartości moralnych oraz postaw godnych naśladowania

v czytanie to alternatywa dla gier komputerowych i oglądania telewizji, w której dużo jest nieodpowiednich dla dziecka treści, agresji i przemocy

v czas spędzony z książką dostarcza rozrywki, oddala od codziennych problemów (podróż w świat wyobraźni daje wytchnienie i tak potrzebną współczesnym dzieciom ciszę, zwłasz­cza po zbyt długim oglądaniu telewizji czy graniu na komputerze)

JAK ZACHĘCIĆ DZIECKO DO CZYTANIA?

v od najwcześniejszych lat należy czytać dziecku na głos (wystarczy poświęcić pół godziny dziennie na przeczytanie baśni czy opowiadania, by wyrobić w nim potrzebę lektury)

v warto wprowadzić „czas na książkę”, niech wspólne czytanie stanie się rodzinną tradycją

v wspólna codzienna lektura z mamą bądź tatą buduje silną więź emocjonalną, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, uspokaja i wycisza

v warto wciągnąć dziecko w świat czytanej książki, wcielać się w losy bohaterów, zmieniać ton głosu, czytać piskliwie, grubo, szeptem i głośno (gdy odczytywane są kwestie różnych bohaterów lub naśladowane zwie­rzęta prezentowane na ilustracjach)

v jeśli dziecko zaczyna czytać warto zachęcać, by czytało rodzicowi na głos, nie należy okazywać zniecierpliwienia

v jeśli czyta niechętnie warto czytać z nim na zmianę (trochę rodzic, trochę dziecko)

v należy zorientować się w możliwo­ściach czytelniczych dziecka (jeśli słabo czyta, nie podsuwać mu długich tekstów, które będą sprawiać kłopot)

v czytanie można zacząć od komiksów, czasopism

v dziecko powinno uczestniczyć w wyborze książki dostosowanej do jego wieku i zainteresowań (wspólne wyjście do księgarni, biblioteki)

v można zachęcić do lektury poprzez przeczytanie ciekawego fragmentu, dopytywanie o dalsze losy bohaterów

v warto wspominać książki czytane przez rodziców w dzieciństwie

v jeżeli chcemy żeby dziecko polubiło czytanie warto pokazać, że dla rodzica jest to warto­ściowa rozrywka i znakomity sposób na spędzenie wolnego czasu – czytajmy książki, gazety i czasopisma w różnych momentach w ciągu dnia (przykład czytających z przyjemnością rodziców zwiększa szansę, że książki staną się ważnym elementem zaintere­sowań dziecka i mogą przekształcić się w trwałe zamiłowanie)

v czytać można z dzieckiem przy każdej okazji (na zakupach, na spacerze – oferty, reklamy, ogłoszenia)

v należy dziecku uświada­miać i pokazywać na przykładach ko­rzyści płynące z czytania

NALEŻY PAMIĘTAĆ:

v aby lektura była przyjemnością, nie może kojarzyć się z przymusem (nie na­leży przerywać dziecku ulubionej za­bawy mówiąc: „a teraz pora na czyta­nie”), najlepiej wybrać momenty, gdy nie wie co ma robić, narzeka, że się nudzi 

v często niechęć do czytania nie wiąże się z przekonaniem dziecka o tym, że książki nie są ciekawe (czytanie dla niego może być po prostu trudne) 

v nauka czytania nie musi być nudna i trudna (jeśli będzie ona przebiegała w sposób atrakcyjny i ciekawy, dziecko chętniej będzie poznawało litery i nowe wyrazy)

v należy sięgnąć po gry i zabawy, które usprawnią czytanie np. „Sylaby”, „Słówka”, „Scrabble”(dzięki zabawie literami dziecko zacznie lepiej czytać, a czynność, którą wykonuje się z łatwością, daje więcej radości) 

Bibliografia:

Mickiewicz J., (2009), Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych, Toruń, Dom Organizatora.

Chandler F., (2011), Pomagamy dziecku w nauce czytania i pisania. Praktyczny poradnik dla rodziców, Poznań, Publicat S. A.

Opracowanie: Ewelina Szczepkowska

pedagog, PPP w Puszczykowie