Visitors Counter

321834TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
1.  08.09.2020r.
2.  22.09.2020r.
3.  06.10.2020r.
4.  20.10.2020r.
5.  03.11.2020r.
6.  17.11.2020r.
7.  01.12.2020r.
8.  15.12.2020r.
9.  05.01.2021r.
10. 19.01.2021r.
11. 02.02.2021r.
12. 16.02.2021r.
13. 02.03.2021r.
14. 16.03.2021r.
15. 30.03.2021r.
16. 13.04.2021r.
17. 27.04.2021r.
18. 11.05.2021r.
19. 25.05.2021r.
20. 01.06.2021r.
21. 08.06.2021r.
22. 22.06.2021r.
23. 29.06.2021r.
24. 06.07.2021r.
25. 13.07.2021r.
26. 24.08.2021r.

 
TERMINY SPOTKAŃ GRUPY WSPARCIA DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Spotkania odbywać będą się we wtorki w godz. 08.30-11.30 w PPP w Puszczykowie

15 wrzesień 2020r.

13 października 2020r.

10 listopada 2020r.

08 grudnia 2020r.

12 stycznia 2021r.

09 lutego 2021r.

09 marca 2021r.

20 kwietnia 2021r.

18 maja 2021r.

15 czerwca 2021r.

 
Obowiazek informacyjny RODO

Przetwarzanie danych osobowych w Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie.


Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000. Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO).

Co RODO oznacza?

Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione.

Zwiększa się wpływ na to jak dane są przetwarzane.

Kto jest administratorem danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Administratorem danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul.Żupańskiego 2, 62-040 Puszczykowo

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Z administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Żupańskiego 2 lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego dotyczą a które przetwarzamy?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego,
 • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego,
 • przenoszenia danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego narusza przepisy RODO.


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

 • wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną , lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana dziecka/podopiecznego lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią


Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • doradztwa, profilaktyki, terapii psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej,
 • udziału w zajęciach oraz badaniach organizowanych przez poradnię,
 • W przypadku wystąpienia o opinie/orzeczenia dane będą przetwarzane w celu diagnozy i wydania opinii/orzeczenia.


Kto może być odbiorcą danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego udostępniamy tylko podmiotom, które ich potrzebują, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość naszej usługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z poradnią i wyłącznie z polecenia poradni. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym tych danych na użytek własny. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie są zasady przekazywania danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego poza EOG?

Dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy dane osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Nie będziemy przechowywali danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. Będą one przetwarzane zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt przez 25 lat w przypadku klientów, którym zostało wydane orzeczenie lub opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i 10 lat w pozostałych przypadkach.

Jak możemy podejmować decyzje w oparciu o dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

W oparciu o dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy również na ich automatycznego profilowania.

Z poważaniem

Dyrektor Poradni

mgr Maria Bobrowska

 
Terminy spotkań terapeutów pedagogicznych w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że spotkania odbywać się będą w czwartki o godz. 8.30 w następujących terminach:

 

1. 29.10.2020r.

2. 14.01.2021r.

3. 18.03.2021r.

4.13.05.2021r.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>