Visitors Counter

24007606.05.2020

Szanowni Rodzice!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie wraz z filią w Kórniku, od dnia 18 maja 2020 roku, wznawia swoją działalność stacjonarną.

Informujemy, że nie zachowują ważności terminy wizyt ustalonych wcześniej.

Aktualnie będziemy się koncentrować na prowadzeniu badań diagnostycznych o najwyższym priorytecie, umożliwiających wydanie stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci, tj.:

  1. orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2. orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  3. opinii o potrzebie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  4. opinii w sprawie odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego,
  5. opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (po indywidualnym kontakcie ze specjalistami),

Pracownicy Poradni będą się z Państwem kontaktowali telefonicznie i ustalali terminy, zakres badań oraz przekażą informacje o dokumentach niezbędnych do wydania w/w. dokumentów. Przekażą także Państwu informacje dotyczące warunków, w jakich będą się odbywały badania. Na umówiony termin wizyty prosimy aby dziecko przyniosło swoje kredki, ołówek a w przypadku uczniów koniecznie długopis.

W dalszej kolejności diagnozowane będą dzieci i wydawane będą opinie w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

We wszystkich innych sprawach zalecane jest wstrzymanie działań do momentu ustabilizowania się sytuacji epidemicznej oraz komunikatów Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie.

Jednocześnie pracownicy Poradni będą również przeprowadzać konsultacje telefonicznie w celu wstępnej analizy zgłaszanych przez Państwa problemów i ustalenia możliwych form pomocy.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy, by na wizyty w Poradni nie były przyprowadzane dzieci z objawami chorobowymi oraz z domów, w których domownik lub domownicy zobowiązani są do odbycia kwarantanny.

Aktualnie, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i dbałość o Państwa i nasze zdrowie, prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w placówce do minimum na rzecz kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie

Maria Bobrowska

 
Jak rozmawiac z dzieckiem o koronawirusie
Zachęcamy Państwa do skorzystania z materiałów zawartych pod podanym linkiem. Mogą ułatwić Państwu rozmowę z dzieckiem na temat aktualnej sytuacji, aby zapobiec pojawieniu się u dziecka silnego lęku przed chorobą.
 
Dezynfekcja

Puszczykowo, dnia 17.03.2020 r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie informuje, że w związku z wystąpieniem przypadku zarażenia koronowirusem, pomieszczenia Poradni zarówno w siedzibie głównej w Puszczykowie jak i w filii placówki w Kórniku-Bninie zostały zdezynfekowane.

Dezynfekcja została przeprowadzona 13 marca 2020 roku metodą ozonowania.

                                                         Maria Bobrowska

 
Zdrowie i bezpieczeństwo

Uprzejmie informujemy, że dbając o bezpieczeństwo Państwa dzieci i innych osób przebywających w Poradni, przyjmujemy wyłącznie dzieci zdrowe. Bardzo prosimy o dostosowanie się do naszej prośby.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>