Do pobrania 

Dokumenty do Zespołu Orzekającego:

- Zaświadczenie lekarskie do wydania orzeczenia o potrzebie Kształcenia Specjalnego... więcej

- Zaświadczenie lekarskie do wydania orzeczenia o potrzebie Indywidualnego Nauczania... więcej

- Wniosek Rodzica o wydanie Orzeczenia... więcej