• Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Kadra

Alina Marek - psycholog, doradca zawodowy, terapeuta SI. Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu „Poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości” we Wrocławiu. Odbyła kurs I̊ Terapii Systemowej i Rodzinnej, organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajmuje się głównie diagnozą i terapią psychologiczną oraz doradztwem zawodowym.

Katarzyna Walkiewicz - psycholog, mediator rodzinny. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na Wydziale Pielęgniarstwa oraz UAM w Poznaniu na Wydziale Psychologii. Specjalizuje się w terapii dzieci i młodzieży oraz rodzin, aktualnie uczestniczy w kursie Terapii Systemowej i Rodzinnej dla zaawansowanych, organizowanym przez WTTS w Poznaniu. Posiada uprawnienia do prowadzenia mediacji – w tym rodzinnych. Ukończyła kurs Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz całościowe szkolenie z zakresu hipnozy przy Polskim Instytucie Ericksona w Łodzi. Dodatkowo wzbogaca swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii w Poznaniu oraz Instytut Ericksona w Łodzi. Jej praca terapeutyczna podlega systematycznej superwizji.

Kinga Nowak – pedagog, psychoterapeuta systemowy. Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalizacji resocjalizacja na UAM w Poznaniu. Doskonaliła swoje kwalifikacje w ramach następujących studiów podyplomowych: szkolna pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika specjalna - terapia pedagogiczna, pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii. Ukończyła kurs podstawowy oraz zaawansowany psychoterapii indywidualnej i rodzin. Oprócz tego zdobywała wiedzę biorąc udział w licznych konferencjach naukowych, szkoleniach i warsztatach dotyczących np. zachowań suicydalnych młodzieży, profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dzieci w placówkach oświatowych,  autoagresji. W Poradni pracuje z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą i dorosłymi, prowadząc konsultacje, terapię indywidualną i rodzinną oraz spotkania psychoedukacyjne. Udziela wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Ponadto zajmuje się diagnozą trudności szkolnych.

 


Godziny pracy sekretariatu

 

DNIA TYGODNIA GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK 8.00-12.00
WTOREK 8.00-12.00
ŚRODA 8.00-12.00
CZWARTEK 11.00-15.00
PIĄTEK 8.00-12.00

 

sekretariat:
Anna Sokołowska - pracownik administracji i obsługi.


Godziny pracy

 

PRACOWNICY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

MAREK

ALINA

psycholog

KIEROWNIK

8.00-13.00

 

8.00-13.00 13.00-17.00 8.00-10.00 8.00-13.00

WALKIEWICZ

KATARZYNA

psycholog

8.00-14.00 8.00-12.00 8.00-13.00 10.00-15.00  
KINGA NOWAK

pedagog

12.00-16.00 8.00- 12.00  8.00-12.00  8.00-12.00  8.00-12.00

Kontakt

PPP w Luboniu Filia w Suchym Lesie

Adres: ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las
Tel.: 61 8116122, e-mail:
ppplubon.suchyl@powiat.poznan.pl

rejon działania: gmina Suchy Las, część gminy Rokietnica: Rokietnica


Dojazd

Dojazd do filii w Suchym Lesie (budynek szkoły podstawowej w Suchym Lesie):
komunikacja gminna: ZKM Suchy Las, przystanek: Suchy Las Szkoła
z Rokietnicy: komunikacja gminna: ROKBUS, przystanek: Suchy Las Szkoła