• Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Kadra

Beata Szymoniak – kierownik filii, pedagog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki. Posiada kwalifikacje do diagnozy i terapii z zakresu Integracji Sensorycznej. Uczestniczyła w wielu kursach specjalistycznych, szczególnie z zakresu dysleksji rozwojowej oraz trudności w nauce matematyki. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną, prowadzi terapię dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania oraz zajęcia rewalidacyjne.

Arleta Stankowska – psycholog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także Studia Podyplomowe w zakresie kompetencji wychowawczych oraz Studia Podyplomowe z terapii pedagogicznej. Dodatkowo uczestniczyła w wielu szkoleniach specjalistycznych (w tym kurs I i II stopnia z zakresu Integracji Sensorycznej). Zajmuje się diagnozą dzieci w wieku szkolnym, poradnictwem dla rodziców i nauczycieli, prowadzi terapię pedagogiczną oraz terapię zaburzeń emocjonalnych.

Maria Szafran – psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwentka – UAM w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych. Ukończyła Studia Podyplomowe – Uniwersytet Zielonogórski, w zakresie : „Doradztwo Zawodowe i Przedsiębiorczość”, przygotowanie w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych m.in. metodą DENNISONA (I i II stopnia); SI. Zajmuje się diagnozą i poradnictwem edukacyjno– zawodowym, prowadzeniem warsztatów zawodoznawczych dla uczniów gimnazjum.


Godziny pracy

 

PRACOWNICY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

SZYMONIAK

BEATA

pedagog

KIEROWNIK

 

 

9.00-13.00


 

10.00-15.00 ........ 8.00-15.00 8.00-12.00

STANKOWSKA

ARLETA

psycholog

13.00-15.00 7.30-12.30 7.00-10.00    

SZAFRAN

MARIA

psycholog

    10.00-12.00 8.00-12.00 10.00-12.00

Kontakt

 

PPP w Luboniu Filia w Stęszewie

Adres: ul. Korczaka 2, 62-060 Stęszew
Tel.: + 48 61 8134-832
e - mail: ppplubon.steszew@powiat.poznan.pl

Rejon działania: miasto i gmina Stęszew

Poradnia mieści się w budynku Przedszkola w Stęszewie. Wejście od strony nowego parkingu.