• Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Kadra

Hanna Łabuzińska - od 1991r. dyrektor Poradni, wieloletni pedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka pedagogiki specjalnej UAM w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Przedsiębiorczości w oświacie. Posiada międzynarodowy certyfikat praktyka w zakresie neurolingwistycznego programowania. Ukończyła 2 letnie studium psychoterapii oraz liczne kursy, np.: I i II stopnia Teorii i Terapii Integracji Sensorycznej, kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedago-gicznego, podstawowy z zakresu terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, z zakresu logopedii szkolnej. Odbyła szkolenie w zakresie Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej (2 i 3 rok życia). Dodatkowo uczestniczyła w wielu różnorodnych szkoleniach, np.: przygotowującym do prowadzenia Szkoły dla Rodziców, w zakresie ADHD, w obszarze wspierania rodziny, prowadzenia interwencji kryzysowej. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością oraz Certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.

Agnieszka Czarnota - psycholog, psychoterapeuta, trener, doradca zawodowy. Absolwentka studiów podyplomowych z  zakresu Pomocy Psychologicznej w Obszarze Seksuologii. Uczestniczka akredytowanego (przez PTP) kursu psychoterapii. Uczestniczyła w wielu szkoleniach specjalistycznych (min. kurs terapii systemowej, szkolenia z zakresu terapii dziecka moczącego się, diagnozy dziecka wykorzystanego seksualnie, kinezjologii edukacyjnej). Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych dzieci i młodzieży, psychoedukacją osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię integrując konwencje systemowo – ericksonowską i poznawczo – behawioralną. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Anna Kurelska - pedagog i psychoprofilaktyk, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła UAM Wydział Studiów Edukacyjnych w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz Studia Podyplomowe w zakresie psychoprofilaktyki na UMCS w Lublinie. Uczestniczyła w szeregu kursów specjalistycznych dotyczących pracy z dzieckiem i rodziną. Swoją ofertę kierowała w szczególności do nauczycieli, prowadząc i organizując liczne spotkania i szkolenia. Przez lata prowadziła otwartą grupę spotkaniową dla rodziców. Konsultowała i oceniała dla chętnych szkół szkolne programy profilaktyki. Obecnie skupia się na indywidualnej pracy z dzieckiem i z zespołem klasowym, realizując zajęcia na bazie "Spójrz inaczej" A. Kołodziejczyka i własnych scenariuszach. Posiada Certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.

Iwona Rutkowska – Błachowiak - psycholog, logopeda, tyflopedagog, terapeuta SI, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Psychologię na UAM w Poznaniu, Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie Tyflopedagogiki w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu. Posiada uprawnienia do prowadzenia przesiewowych komputerowych badań wzroku i słuchu. Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych dzieci i młodzieży oraz diagnozą funkcjonalną dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Posiada doświadczenie w diagnozie i terapii małego dziecka. Prowadzi terapię logopedyczną. Pracuje z dziećmi dyslektycznymi.

Ewa Mańkowska - psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pedagog specjalny. Dokonuje diagnozy i prowadzi terapię, stale poszerza swój warsztat diagnostyczny (ukończyła liczne szkolenia diagnostyczne i terapeutyczne). Pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Paulina Kukorowska-Adamska - psycholog, mediator, nauczyciel mianowany, członek Polskiego Towarzystwa Terapii  Motywującej. Prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli, konsultacje wychowawcze dla rodziców, spotkania terapeutyczne, zajęcia psychoedukacyjne, mediacje. Uczy technik skutecznej nauki, diagnozuje trudności szkolne dzieci i młodzieży.  Wspiera szkoły w pracy z uczniami, którzy stanowią wyzwanie.Stosuje elementy Porozumienia Bez Przemocy, Dialogu Motywującego oraz  terapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyła liczne szkolenia m.in. w obszarze terapii dzieci agresywnych, nadpobudliwych, samookaleczeń oraz rozwiązywania konfliktów.

Magdalena Jankowska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta. Ukończyła psychologię na UAM w Poznaniu, 4-letnie Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Łodzi, kurs podstawowy terapii systemowej oraz liczne szkolenia specjalistyczne (dotyczące m.in.: pracy z traumą, terapii zaburzeń psychosomatycznych, terapii zaburzeń nastroju, terapii następstw stresu, terapii zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, terapii dzieci i młodzieży w ujęciu systemowym i skoncentrowanym na rozwiązaniu). Pracuje z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi konsultacje, terapię indywidualną, terapię rodzin, spotkania psychoedukacyjne oraz warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży. W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, terapii systemowej i terapii poznawczo-behawioralnej.

Justyna Królak - pedagog, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej (SI), logopeda. Absolwentka pedagogiki na UAM w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej (SI), logopedii, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach specjalistycznych związanych z diagnozą i terapią dziecka (m.in. na temat niewyhamowanych odruchów pierwotnych INPP, terapii ręki, stymulacji autonomicznego układu nerwowego w terapii logopedycznej). Jest licencjonowanym diagnostą i terapeutą integracji bilateralnej (BI – program indywidualny). Prowadzi konsultacje, diagnozę i terapię dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Justyna Fabisiak- psycholog, terapeuta SI. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Szczecińskim o specjalności psychologia kliniczna. Pracuje głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz z dziecmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W swojej pracy wykorzytsuje elementy terapii systemowej i poznawczo-behawioralnej oraz wykorzystuje założenia Metody Krakowskiej oraz Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Interesuje się wpływem żywienia na prawidłowy rozwój dziecka.

Współpracują:

Beata Szymoniak (filia Stęszew)

Arleta Pankiewicz (Tarnowo Podgórne)


Dojazd

PPP w Luboniu ma swoją siedzibę w Luboniu, ul. Wschodnia 26 b.
Dojazd komunikacją miejską; linie: 602, 603, 610, 611, 614, 651, 690
Z Dopiewa nie ma bezpośredniego połączenia  - jadąc autobusem, należy przesiąść się do autobusu na Górczynie.


Godziny pracy sekretariatu

 

DNIA TYGODNIA GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK 8.00-16.00
WTOREK 8.00-16.00
ŚRODA 8.00-16.00
CZWARTEK 8.00-16.00
PIĄTEK 8.00-16.00

 

SEKRETARIAT:

Izabela Wierkiewicz - specjalista ds. administracji
Anna Adryan - referent ds. administracyjnych

KSIĘGOWOŚĆ:

Filip Niewiedział - główny księgowy

Monika Paczkowska - specjalista ds.kadr i płac

od poniedziałku do piątku: 7.00 - 15.00


Godziny pracy

 Grafik pracy od 01.09.2020 r.

PRACOWNICY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ŁABUZIŃSKA HANNA

DYREKTOR

pedagog

9.00-16.00
ZK/ZO
9.00-16.00
praca zdalna
9.00-16.00

konsultacje przed ZO

 
9.00-16.00
praca zdalna

 
9.00-16.00

konsultacje przed ZO

 

CZARNOTA

AGNIESZKA

psycholog

 

8.00-14.00

 

 

8.00-12.00

 

 
8.00 - 12.00

 

 
13.00 -16.00

 

 

8.00-11.00

 

 

RUTKOWSKA-BŁACHOWIAK

IWONA

psycholog/logopeda

   
urlop zdrowotny
 
 
 
 

 

KUKOROWSKA-ADAMSKA

PAULINA

psycholog
8.30 - 13.30

 

13.00 - 18.00

 

8.00 - 13.00

 

8.00 - 13.00

 

-

 

 

JANKOWSKA

MAGDALENA

psycholog
13.30 - 18.30

 

   
 

13.30 - 18.30

 

 

 

 

FABISIAK JUSTYNA

psycholog

 

8.00 -12.00

 

8.00 - 12.00

 

13.00- 18.00

 

8.00 - 13.00

 

9.00 - 11.00

 

 

KURELSKA

ANNA

pedagog
 

12.00 - 17.00

 

12.00-17.00

 

8.30 - 13.30

 

8.30 - 13.30

 

8.30-13.30

 

SZYMONIAK

BEATA

pedagog
 

 
 
 
 
13.30 - 18.30 
12.00-17.00

 

 

MAŃKOWSKA

EWA

psycholog/terapeuta SI
 

08.00 - 14.00

 

 
 
 
8.00 - 12.00 
 

 

KRÓLAK JUSTYNA

pedagog/terapeuta SI/logopeda
 
 8.30 - 12.30

 8.30 - 12.30

 

 12.00 - 16.00
9.00 - 12.00 

PANKIEWICZ

ARLETA

psycholog
14.00 - 18.00 
     
11.00 - 17.00 

 

Godziny Przyjęć Dyrektor PPP w Luboniu:

dyr. Hanna Łabuzińska przyjmuje:
wtorek 10.00 – 12.00
czwartek: 15.00 - 17.00

Konsultacje stacjonarne dla rodziców zawieszone do odwołania.  Kontakt telefoniczny: 61 585 19 79; 509 57 32 09.


Kontakt

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu

62-030 Luboń, ul. Wschodnia 26 b.

tel.: + 48 61 858 19 79

e-mail: ppplubon@powiat.poznan.pl

Rejon Działania PPP w Luboniu: miasto Luboń, część gminy Dopiewo: Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo