• Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Organizacja

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu jest placówką publiczną realizującą zadania zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami). Organem prowadzącym dla Poradni  jest Powiat Poznański, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

posiada siedzibę w Luboniu, ul. Wschodnia 26 b, 62-030 Luboń

tel.: 61 8581979, e-mail: ppplubon@powiat.poznan.pl

 

Poradnia w Luboniu działa na terenie miasta Lubonia oraz części gminy Dopiewo (Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo).
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu posiada następujące filie: 

 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu Filia w Buku

z siedzibą w Buku, 64-320 Buk, ul. Szarych Szeregów 8

tel./fax: 61 8140 241, e-mail: ppplubon.buk@powiat.poznan.pl

Filia działa na terenie:

miasta i gminy Buk oraz części gminy Dopiewo (Dąbrówka, Dąbrowa, Skórzewo, Więckowice,Zakrzewo).

 

 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu Filia w Stęszewie

z siedzibą w Stęszewie, 62-060 Stęszew, ul. Janusza Korczaka 2

tel./fax: 61 8134 832, e-mail: ppplubon.steszew@powiat.poznan.pl

Filia działa na terenie miasta i gminy Stęszew.

 

 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu Filia w Suchym Lesie

z siedzibą w Suchym Lesie, 62-002 Suchy Las, Plac Nowy Rynek 2,

tel.: 61 8116 122, 505 327 064 e-mail: ppplubon.suchyl@powiat.poznan.pl

Filia działa na terenie:

gminy Suchy Las oraz części gminy Rokietnica (Rokietnica, Sobota, Pawłowice, Bytkowo).

 

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu Filia w Tarnowie Podgórnym

z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Sportowa 1.

tel.: 505-377-660, e-mail: ppplubon.tarnowop@powiat.poznan.pl

Filia działa na terenie:

gminy Tarnowo Podgórne oraz części gminy Rokietnica (Napachanie, Mrowino).      

 

Poradnią kieruje dyrektor: Hanna Łabuzińska.

Kierownikami Filii są:

w Buku – Alicja Gudańska-Walkowska

w Stęszewie – Beata Szymoniak

w Suchym Lesie – Alina Marek

w Tarnowie Podgórnym – Magdalena Bartkowiak

10 stycznia 2017