• Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Oferta

ZASADY REALIZACJI OFERTY

Realizacja tematów możliwa jest wyłącznie na wymienionym w ofercie terenie działania. W przypadku części tematów możliwe są odrębne ustalenia (realizator tematu, miejsce realizacji).

Należy złożyć pisemne zapotrzebowanie (Karta zgłoszenia – do pobrania na stronie internetowej Poradni) na realizację działania z oferty tematycznej (za wyjątkiem zajęć realizowanych na terenie PPP w Luboniu i filiach).

Po otrzymaniu Karty zgłoszenia, pracownik odpowiedzialny za realizację danego działania z oferty skontaktuje się z pedagogiem /psychologiem (ewentualnie osobą wskazaną w zgłoszeniu do kontaktu) w szkole/placówce w celu określenia warunków jego realizacji).

Istnieje możliwość realizacji prelekcji, warsztatów z poza oferty (w odpowiedzi na pisemne zapotrzebowanie placówki) - po wcześniejszym określeniu tematu i uzgodnieniu terminu z prowadzącym zajęcia.

 

Do pobrania:

Oferta tematyczna PPP w Luboniu na rok szkolny 2020/2021

Karta zgłoszenia zapotrzebowania na realizację oferty