Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Luboń

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu

62-030 Luboń, ul. Wschodnia 26 b.

tel.: + 48 61 858 19 79

e-mail: ppplubon@powiat.poznan.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu, zwana dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych Mariusz Stasiak vel Stasek i mają Państwo prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl.

Dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane są w celu udziału w zajęciach, terapiach oraz badaniach organizowanych przez Placówkę. W przypadku wystąpienia o opinie lub orzeczenia dane będą przetwarzane w celu diagnozy i wydania opinii lub orzeczenia. Dane przetwarzane są na podstawie prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze wynikającym z ustawy Prawo Oświatowe (Art. 6 ust.1 lit. c oraz Art..9 ust. 2 lit. g dla danych o stanie zdrowia).

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt przez okres 25 lat w przypadku teczek klientów, którym zostało wydane orzeczenie lub opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i 10 lat w innych przypadkach.

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości przeprowadzenia badań lub zajęć.

Dane Państwa dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.

2 września 2020


Formularz kontaktowy

KontaktTwój numer IP: 34.236.245.255 | ec2-34-236-245-255.compute-1.amazonaws.com |

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.