Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Słowniczek pojęć Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zapraszamy do zapoznania się z terminami stosowanymi w opiniach wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. więcej

10 listopada 2015


Czytaj więcej o: Słowniczek pojęć Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Oferta

ZASADY REALIZACJI OFERTY

Realizacja tematów możliwa jest wyłącznie na wymienionym w ofercie terenie działania. W przypadku części tematów możliwe są odrębne ustalenia (realizator tematu, miejsce realizacji).

Należy złożyć pisemne zapotrzebowanie (Karta zgłoszenia – do pobrania na stronie internetowej Poradni) na realizację działania z oferty tematycznej (za wyjątkiem zajęć realizowanych na terenie PPP w Luboniu i filiach).

Po otrzymaniu Karty zgłoszenia, pracownik odpowiedzialny za realizację danego działania z oferty skontaktuje się z pedagogiem /psychologiem (ewentualnie osobą wskazaną w zgłoszeniu do kontaktu) w szkole/placówce w celu określenia warunków jego realizacji).

Istnieje możliwość realizacji prelekcji, warsztatów z poza oferty (w odpowiedzi na pisemne zapotrzebowanie placówki) - po wcześniejszym określeniu tematu i uzgodnieniu terminu z prowadzącym zajęcia.

 

Do pobrania:

Oferta tematyczna PPP w Luboniu na rok szkolny 2020/2021

Karta zgłoszenia zapotrzebowania na realizację oferty


Czytaj więcej o: Oferta

Kontakt

PPP w Luboniu Filia w Suchym Lesie

Adres: Plac Nowy Rynek 2, 62-002 Suchy Las
Tel.: 61 8116 122, 505327064, e-mail:
ppplubon.suchyl@powiat.poznan.pl

rejon działania: gmina Suchy Las, część gminy Rokietnica: Rokietnica


Czytaj więcej o: Kontakt

Godziny pracy

 Grafik w okresie wakacyjnym.

PRACOWNICY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

 

MAREK

ALINA

psycholog

KIEROWNIK

 

 

8.00-14.00

 

 

8.00-14.00

 

14.00 - 17.00

 

-

8.00-13.00

 

 

WALKIEWICZ

KATARZYNA

psycholog

 

 

8.00-14.00

 

 

8.00-13.00

 

 

 

8.00-13.00

 

 

12.00-15.00

 

-

 

KINGA NOWAK

pedagog

 

12.00 - 17.00

 

-

 

 

8.00-14.00

 

 

 8.00-12.00

 

 8.00-13.00

 


Czytaj więcej o: Godziny pracy

Godziny pracy

 

PRACOWNICY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

BARTKOWIAK

MAGDALENA

psycholog

KIEROWNIK

08.00-12.00

ZO co II tydzień

(09.00 - 13.00 w Luboniu)

12.00 - 16.00

 

09.00 - 15.00

 

-

 

08.00-14.00

 

PANKIEWICZ

ARLETA

psycholog

08.00 - 12.00

 

08.00-13.00

 

09.00-16.00

 

12.00 16.00

 

-

CIELECKA

JOANNA

pedagog

12.00 - 16.00

 

08.00-14.00

 

-

08.00-14.00

 

08.00 - 12.00

 

 

KAŹMIERCZAK 

ANNA

pedagog

-

-

-

08.00 - 13.00

 

12.00-17.00

 


Czytaj więcej o: Godziny pracy

Kadra

Magdalena Bartkowiak - kierownik filii; psycholog; specjalista I stopnia w psychologii klinicznej; nauczyciel dyplomowany. Studia ukończyła na UAM w Poznaniu w roku 1984; specjalność psychologia wychowawcza. Kurs logopedy szkolnego – 1987r. Kurs terapeuty dysleksji ukończony w 1999roku. Od roku 2003 jest krajowym konsultantem PTP w zakresie psychologii klinicznej dziecka – problemy kliniczno-edukacyjne (2003r). Od 2011 roku jest Liderem Zmian certyfikowanym przez MEN w zakresie prawa oświatowego dotyczacego pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów z SPE.

Arleta Pankiewicz - psycholog, nauczyciel mianowany. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień - jest instruktorem terapii uzależnień. Ukończyła studia podyplomowe z surdopedagogiki.

Joanna Cielecka - pedagog, logopeda, nauczyciel mianowany. Ukończyła: Studia na UAM w Poznaniu - Wydział Nauk Edukacyjnych, kierunek – pedagogika resocjalizacyjna; kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej; podyplomowe studia z logopedii oraz z surdopedagogiki.

Anna Kaźmierczak - pedagog, absolwentka Pedagogiki Ogólnej UAM w Poznaniu, specjalizacji andragogicznej, wczesnoszkolnej i opiekuńczo-wychowawczej. Na co dzień pracuje z dziećmi przejawiającymi trudności w uczeniu się, zachowaniu, oraz rozwiązuje sytuacje kryzysowe. W swojej pracy opiera się  na założeniach terapii poznawczo- behawioralnej.  Prowadziła zajęcia ze studentami Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej na WSNHiDZ (obecnie CDV) w Poznaniu. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży. Ukończyła wiele kursów i szkoleń. Posiada certyfikat Trenera Zastępowania Agresji (ART)orazcertyfikat terapeuty EEG – BIOFEEDBACK I stopnia,  ukończyła kurs „Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) I stopnia“ iTerapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) I stopnia”. Diagnozą pedagogiczną w Poradni zajmuje się od 2015 r.


Czytaj więcej o: Kadra

Godziny pracy

 Grafik pracy obowiązujący od 01.07.2020 do odwołania.

W okresie od 27.07 do 07.08 filia będzie nieczynna. 

W pilnych sprawach  prosimy kontaktować się z PPP w Luboniu (tel. 618 581 979) lub filią PPP w Buku (tel. 618 140 241).

PRACOWNICY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

 

SZYMONIAK

BEATA

pedagog

KIEROWNIK

 

 

08.00 - 12.00

II i IV tydzień miesiąca 


 

8.00-16.00

 

8.00 - 16.00

 

 

 

 

STANKOWSKA

ARLETA

psycholog

 

 10.00 - 15.00

 

 

 

7.30 - 12.30   

 

SZAFRAN

MARIA

psycholog

 

   

 

12.30 15.30

8.00 - 13.00 


Czytaj więcej o: Godziny pracy

Godziny pracy

 Grafik  od 1 .07 - do odwołania.

Przerwa urlopowa: 13.07.2020 - 24.07.2020.

PRACOWNICY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

GUDAŃSKA-WALKOWSKA

ALICJA

psycholog

KIEROWNIK

 
09.00-13.00
Luboń (I i III tydzień)

08.00 - 10.00

BUK (II i IV tydz.)

 

08.00-17.00

 

08.00-17.00

 

08.00 - 17.00

 

 

KONIK-ŚWIEC

ANNA

pedagog/logopeda

08.00-14.00

 

 
 
 
08.00 - 14.00

 

 

KOWALCZYK

ALEKSANDRA

psycholog

 

diagnoza

 
08.00-17.00

praca zdalna

 

10.00 - 12.00

diagnoza

 
08.00-17.00

diagnoza

KARBOWIAK

LUCYNA

pedagog

 

08.00 - 17.00

 

 
08.00 - 17.00 

 

08.00 - 17.00

 

 


Czytaj więcej o: Godziny pracy

Kontakt

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Luboniu

62-030 Luboń, ul. Wschodnia 26 b.

tel.: + 48 61 858 19 79

e-mail: ppplubon@powiat.poznan.pl

Rejon Działania PPP w Luboniu: miasto Luboń, część gminy Dopiewo: Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo


Czytaj więcej o: Kontakt

Godziny pracy

 Grafik pracy od 01.09.2020 r.

PRACOWNICY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

ŁABUZIŃSKA HANNA

DYREKTOR

pedagog

9.00-16.00
ZK/ZO
9.00-16.00
praca zdalna
9.00-16.00

konsultacje przed ZO

 
9.00-16.00
praca zdalna

 
9.00-16.00

konsultacje przed ZO

 

CZARNOTA

AGNIESZKA

psycholog

 

8.00-14.00

 

 

8.00-12.00

 

 
8.00 - 12.00

 

 
13.00 -16.00

 

 

8.00-11.00

 

 

RUTKOWSKA-BŁACHOWIAK

IWONA

psycholog/logopeda

   
urlop zdrowotny
 
 
 
 

 

KUKOROWSKA-ADAMSKA

PAULINA

psycholog
8.30 - 13.30

 

13.00 - 18.00

 

8.00 - 13.00

 

8.00 - 13.00

 

-

 

 

JANKOWSKA

MAGDALENA

psycholog
13.30 - 18.30

 

   
 

13.30 - 18.30

 

 

 

 

FABISIAK JUSTYNA

psycholog

 

8.00 -12.00

 

8.00 - 12.00

 

13.00- 18.00

 

8.00 - 13.00

 

9.00 - 11.00

 

 

KURELSKA

ANNA

pedagog
 

12.00 - 17.00

 

12.00-17.00

 

8.30 - 13.30

 

8.30 - 13.30

 

8.30-13.30

 

SZYMONIAK

BEATA

pedagog
 

 
 
 
 
13.30 - 18.30 
12.00-17.00

 

 

MAŃKOWSKA

EWA

psycholog/terapeuta SI
 

08.00 - 14.00

 

 
 
 
8.00 - 12.00 
 

 

KRÓLAK JUSTYNA

pedagog/terapeuta SI/logopeda
 
 8.30 - 12.30

 8.30 - 12.30

 

 12.00 - 16.00
9.00 - 12.00 

PANKIEWICZ

ARLETA

psycholog
14.00 - 18.00 
     
11.00 - 17.00 

 

Godziny Przyjęć Dyrektor PPP w Luboniu:

dyr. Hanna Łabuzińska przyjmuje:
wtorek 10.00 – 12.00
czwartek: 15.00 - 17.00

Konsultacje stacjonarne dla rodziców zawieszone do odwołania.  Kontakt telefoniczny: 61 585 19 79; 509 57 32 09.


Czytaj więcej o: Godziny pracy

Godziny pracy sekretariatu

 

DNIA TYGODNIA GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK 8.00-16.00
WTOREK 8.00-16.00
ŚRODA 8.00-16.00
CZWARTEK 8.00-16.00
PIĄTEK 8.00-16.00

 

SEKRETARIAT:

Izabela Wierkiewicz - specjalista ds. administracji
Anna Adryan - referent ds. administracyjnych

KSIĘGOWOŚĆ:

Filip Niewiedział - główny księgowy

Monika Paczkowska - specjalista ds.kadr i płac

od poniedziałku do piątku: 7.00 - 15.00


Czytaj więcej o: Godziny pracy sekretariatu

Dojazd

PPP w Luboniu ma swoją siedzibę w Luboniu, ul. Wschodnia 26 b.
Dojazd komunikacją miejską; linie: 602, 603, 610, 611, 614, 651, 690
Z Dopiewa nie ma bezpośredniego połączenia  - jadąc autobusem, należy przesiąść się do autobusu na Górczynie.


Czytaj więcej o: Dojazd

Kadra

Hanna Łabuzińska - od 1991r. dyrektor Poradni, wieloletni pedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka pedagogiki specjalnej UAM w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i Przedsiębiorczości w oświacie. Posiada międzynarodowy certyfikat praktyka w zakresie neurolingwistycznego programowania. Ukończyła 2 letnie studium psychoterapii oraz liczne kursy, np.: I i II stopnia Teorii i Terapii Integracji Sensorycznej, kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedago-gicznego, podstawowy z zakresu terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, z zakresu logopedii szkolnej. Odbyła szkolenie w zakresie Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej (2 i 3 rok życia). Dodatkowo uczestniczyła w wielu różnorodnych szkoleniach, np.: przygotowującym do prowadzenia Szkoły dla Rodziców, w zakresie ADHD, w obszarze wspierania rodziny, prowadzenia interwencji kryzysowej. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością oraz Certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.

Agnieszka Czarnota - psycholog, psychoterapeuta, trener, doradca zawodowy. Absolwentka studiów podyplomowych z  zakresu Pomocy Psychologicznej w Obszarze Seksuologii. Uczestniczka akredytowanego (przez PTP) kursu psychoterapii. Uczestniczyła w wielu szkoleniach specjalistycznych (min. kurs terapii systemowej, szkolenia z zakresu terapii dziecka moczącego się, diagnozy dziecka wykorzystanego seksualnie, kinezjologii edukacyjnej). Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych dzieci i młodzieży, psychoedukacją osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię integrując konwencje systemowo – ericksonowską i poznawczo – behawioralną. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Anna Kurelska - pedagog i psychoprofilaktyk, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła UAM Wydział Studiów Edukacyjnych w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz Studia Podyplomowe w zakresie psychoprofilaktyki na UMCS w Lublinie. Uczestniczyła w szeregu kursów specjalistycznych dotyczących pracy z dzieckiem i rodziną. Swoją ofertę kierowała w szczególności do nauczycieli, prowadząc i organizując liczne spotkania i szkolenia. Przez lata prowadziła otwartą grupę spotkaniową dla rodziców. Konsultowała i oceniała dla chętnych szkół szkolne programy profilaktyki. Obecnie skupia się na indywidualnej pracy z dzieckiem i z zespołem klasowym, realizując zajęcia na bazie "Spójrz inaczej" A. Kołodziejczyka i własnych scenariuszach. Posiada Certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.

Iwona Rutkowska – Błachowiak - psycholog, logopeda, tyflopedagog, terapeuta SI, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Psychologię na UAM w Poznaniu, Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie Tyflopedagogiki w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu. Posiada uprawnienia do prowadzenia przesiewowych komputerowych badań wzroku i słuchu. Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych dzieci i młodzieży oraz diagnozą funkcjonalną dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Posiada doświadczenie w diagnozie i terapii małego dziecka. Prowadzi terapię logopedyczną. Pracuje z dziećmi dyslektycznymi.

Ewa Mańkowska - psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pedagog specjalny. Dokonuje diagnozy i prowadzi terapię, stale poszerza swój warsztat diagnostyczny (ukończyła liczne szkolenia diagnostyczne i terapeutyczne). Pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Paulina Kukorowska-Adamska - psycholog, mediator, nauczyciel mianowany, członek Polskiego Towarzystwa Terapii  Motywującej. Prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli, konsultacje wychowawcze dla rodziców, spotkania terapeutyczne, zajęcia psychoedukacyjne, mediacje. Uczy technik skutecznej nauki, diagnozuje trudności szkolne dzieci i młodzieży.  Wspiera szkoły w pracy z uczniami, którzy stanowią wyzwanie.Stosuje elementy Porozumienia Bez Przemocy, Dialogu Motywującego oraz  terapii poznawczo-behawioralnej. Ukończyła liczne szkolenia m.in. w obszarze terapii dzieci agresywnych, nadpobudliwych, samookaleczeń oraz rozwiązywania konfliktów.

Magdalena Jankowska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta. Ukończyła psychologię na UAM w Poznaniu, 4-letnie Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Łodzi, kurs podstawowy terapii systemowej oraz liczne szkolenia specjalistyczne (dotyczące m.in.: pracy z traumą, terapii zaburzeń psychosomatycznych, terapii zaburzeń nastroju, terapii następstw stresu, terapii zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, terapii dzieci i młodzieży w ujęciu systemowym i skoncentrowanym na rozwiązaniu). Pracuje z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi konsultacje, terapię indywidualną, terapię rodzin, spotkania psychoedukacyjne oraz warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży. W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, terapii systemowej i terapii poznawczo-behawioralnej.

Justyna Królak - pedagog, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej (SI), logopeda. Absolwentka pedagogiki na UAM w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej (SI), logopedii, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach specjalistycznych związanych z diagnozą i terapią dziecka (m.in. na temat niewyhamowanych odruchów pierwotnych INPP, terapii ręki, stymulacji autonomicznego układu nerwowego w terapii logopedycznej). Jest licencjonowanym diagnostą i terapeutą integracji bilateralnej (BI – program indywidualny). Prowadzi konsultacje, diagnozę i terapię dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Justyna Fabisiak- psycholog, terapeuta SI. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Szczecińskim o specjalności psychologia kliniczna. Pracuje głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz z dziecmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W swojej pracy wykorzytsuje elementy terapii systemowej i poznawczo-behawioralnej oraz wykorzystuje założenia Metody Krakowskiej oraz Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Interesuje się wpływem żywienia na prawidłowy rozwój dziecka.

Współpracują:

Beata Szymoniak (filia Stęszew)

Arleta Pankiewicz (Tarnowo Podgórne)


Czytaj więcej o: Kadra