Komunikat Dyrektora PPP w Luboniu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2020

W związku z decyzją Starosty Poznańskiego o wznowieniu od dnia 18 maja 2020 r. działalności stacjonarnej poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat Poznański w okresie stanu epidemicznego, PPP w Luboniu wraz z Filiami informuje, że obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania bezpiecznych pomieszczeń oraz kompletowania materiałów ochronnych dla pracowników i klientów.

Odwoływane wcześniej osoby będą informowane telefonicznie o możliwości przyjęcia.

Nie zachowują ważności terminy wizyt ustalonych wcześniej.

W pierwszej kolejności przyjęte będą dzieci wymagające wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o  potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz opinii w sprawie odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego.

Natomiast czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni nadal będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik pracy zdalnej.

 

Dyrektor Poradni

Hanna Łabuzińska