Zaproszenie na spotkanie Grupy Wsparcia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 kwietnia 2019

PPP w Luboniu zaprasza psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkołach naszego rejonu na spotkanie  GRUPY WSPARCIA w dniu 09.04.2019 r. o godz. 10.00 w Luboniu, ul Wschodnia 26 B

 

PLAN SPOTKANIA

I. Wprowadzenie do Dialogu Motywującego (przedstawi psycholog Paulina Kukorowska-Adamska:

  1. Podstawowe zasady, procesy i narzędzia.
  2. Elementy pracy z ambiwalencją.
  3. Wzmacnianie motywacji poprzez pracę na wartościach.
  4. Wywoływanie "języka zmian".

II.   Sprawy bieżące.

 

Prosimy o milowe potwierdzenie udziału w spotkaniu

 

Jednocześnie proszę dyrektorów placówek oświatowych objętych opieką PPP w Luboniu o wydelegowanie psychologa/pedagoga/logopedę na powyższe spotkanie.                                    

                                                                                                                                                                  

                                                                                                   Dyrektor PPP w Luboniu